Byl O.Pio v nemilosti u papeže Jana XXIII.?

4.4.2011 

Známý Otec Pio, svatořečený roku 2002 Janem Pavlem II., nebyl perzekvován bl. Janem XXIII., jak lze občas zaslechnout v katolických kruzích. Podrobně o tom referuje kniha italského žurnalisty Stefano Campanelly Oboedientia et Pax. La vera storia di una falsa persecuzione, která byla v těchto dnech vydána Vatikánským knižním nakladatelstvím a Nakladatelstvím Otce Pia a uvedena předmluvou státního sekretáře Svatého stolce kard. Bertoneho.

Autor knihy zveřejňuje dosud nevydané dokumenty z beatifikačního procesu a vyvrací žurnalistické rekonstrukce, které přiživují mýtus o pronásledování O. Pia papežem Janem XXIII. U zrodu této takzvané „druhé perzekuce“, ke které mělo dojít v letech 1960- 1961 je farář známé římské svatyně Divino Amore, don Umberto Terenzi, který přišel s nápadem chránit proslulého kapucína a jeho dílo Dům úlevy v utrpení před vlivem lidí, kterým šlo především o peníze. Dosáhnul u svatého oficia ústní pověření zahájit v té věci šetření, ale v působišti O. Pia v San Giovanni Rotondo vystupoval jako papežský delegát, kterým nikdy nebyl, a počínal si celkově podivným způsobem. Umístil nahrávací zařízení na různá místa, kde se pohyboval O.Pio, s výjimkou zpovědnice. A z takto získaných nahrávek se později pokoušel dokázat, že je na nich slyšet zvuk polibku při rozhovoru s jednou ženou (Cleonice Morcaldi), která O.Pia navštěvovala. Zmatečné a nepoužitelné nahrávky byly předány vatikánskému úřadu svatého oficia (dnešní Kongregace pro nauku víry). Když se o tom papež Jan XXIII. dozvěděl, nařídil, aby mikrofony byly okamžitě odstraněny a zmíněného don Terenziho vůbec nepřijal k audienci.

Papež potom jmenoval svého vizitátora mons. Carlo Maccari z římského vikariátu, který měl sbírat obvyklé informace o životě v kapucínském konventu, jak je to běžné při každé vizitaci. Zde se objevilo několik obvinění na adresu O.Pia, která se však později ukázala jako falešná.

Jediný skutečně odmítavý postoj k O.Piovi zaujal dominikán O.Paolo Philippe, budoucí kardinál a konsultor svatého oficia, který byl rovněž pověřen apoštolskou vizitací v San Giovanni Rotondo. Jeho zpráva, vzniklá po jednodenním pobytu v působišti O. Pia, byla zdrcujícím způsobem odmítavá, pokud šlo o pohled na postavu a život stigmatizovaného kapucína, jehož dokonce obviňovala z intimního vztahu se ženou a označovala celý jeho případ za kolosální podvod. Papež Jan XXIII. byl zprávou skutečně zaskočen, ale sám ihned podniknul potřebné kroky, aby si prověřil opodstatněnost obvinění a přesvědčil se o tom, že všechna obvinění byla vymyšlená.

Jan XXIII. pak svatému oficiu nařídil, aby ze zprávy nic nevyvozovalo a neuvalovalo na O.Pia žádné sankce. Autor zmíněné knihy celý průběh těchto událostí velmi jasně dokumentuje. Jeho závěr je proto jasný: Pokud byl O. Pio nějak v církvi perzekvován, nebyl nikdy jeho perzekutorem papež Jan XXIII.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.