Čtyři noví blahoslavení

21.3.2004 

Dnes dopoledne Svatý otec na svatopetrském náměstí pozvedl ke slávě oltářů čtyři služebníky Boží. S těmito beatifikacemi vystoupil počet blahoslavených během pontifikátu Jana Pavla II. na 1331. Jedná se o tři sestry a jednoho kněze, kteří žili na přelomu 19. a 20. století.

Španělka Matilda Tellez Robles, zakladatelka Kongregace dcer Marie Matky církve a karmelitka Maria Candida od Eucharistie vytrvaly v lásce i přes nepochopení a pronásledování díky intenzívní modlitbě před Nejsvětější svátostí. Sestra Piedad de Cruz Ortiz Real, která se narodila blízko Valencie, zakladatelka sester Saleziánek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, chtěla nést kříž nejchudších tím, že žila jako oni a s nimi, aby ukázala konkrétními gesty Ježíšovo milosrdenství. A konečně otec Luigi Telamoni, narozený v Monze, zakladatel Kongregace sester Milosrdenství, strávil svůj život mezi zpovědnicí a politickou aktivitou ve prospěch lidí žijících na okraji společnosti.

Svatý otec během mše svaté, které se účastnilo téměř 20 tisíc poutníků, pronesl homilii, kterou přinášíme v plném znění v souvisejícím článku.

Česká sekce RV

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.