Polský episkopát má po 23 letech nového předsedu

18.3.2004 

Arcibiskup Józef Michalik byl dnes zvolen novým předsedou Polské biskupské konference. Vystřídá v úřadě kardinála Glempa, která stál v čele konference 23 let. Jeho zástupcem se stal poznaňský metropolita, arcibiskup Stanislav Gadecki. Arcibiskup Michalik má 63 let, je doktorem teologie a metropolitou v Przemyszli. Posledních pět let byl místopředsedou Konference polského episkopátu. je členem Kongregace pro biskupy, poradcem Papežské rady pro laiky a předsedou Komise pro laiky při Radě evropských biskupů.

Narodil se 20. května 1941 v Zabrowie, na kněze byl vysvěcen roku 1964 v Lomžy. Studoval na Teologické akademii ve Varšavě a na Papažské universitě sv. Tomáše Akvinského, tzv. Angelicu, v Římě. Roku 1986 byl jmenován biskupem v Gorzówě, na biskupa ho vysvětil Jan Pavel II. 16. října 1986 v Římě. 17. dubna 1993 byl jmenován metropolitou v Przemyszli.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.