První pomník pronásledování katolíků v zemích bývalého SSSR

30.10.2010 

Na hřbitově obětí komunistického režimu v Levašovskim Pustkovju u Sankt Peterburgu posvětil moskevský arcibiskup, Paolo Pezzi, pomník připomínající pronásledování katolíků. Jde o vůbec první monument svého druhu v zemích bývalého Sovětského Svazu. V místech dnešního pohřebiště bylo v letech 1937-1954 zastřeleno 47 tisíc lidí různých národností a vyznání. Z Moskvy telefonuje Wojciech Raiter:

?V hromadných hrobech odpočívá téměř 50 tisíc lidí zavražděných v první polovině 20. století, mezi nimi tisíce katolíků různých národností: Finů, Lotyšů, Litevců, Ukrajinců, Estonců a Poláků, včetně polských kněží zastřelených v roce 1937 v leningradském vězení. Iniciátor stavby pomníku, farář od Sv. Stanislava v Sankt-Petersburgu, P. Krzysztof Pożarski, během slavnostního obřadu řekl: ?Kde není Bůh, tam je hrozivé peklo. Země, na které stojíme to pocítila v plné míře. Přesto ale dnešní den není jen dnem smutku, ale také dnem zmrtvýchvstání, dnem radosti.?
Arcibiskup Paolo Pezzi poukázal na sílu svědectví mučedníků, kteří ?nejpřesvědčivějším způsobem hlásají Krista.?
V závěru obřadu P. Pożarski poděkoval všem, kdo se o vztyčení pomníku zasloužili. Slavnosti se zúčastnili rovněž představitelé konzulátů a sociálních organizací.?

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.