Libanonský biskup na synodě o těžkostech dialogu s muslimy

23.10.2010 

O problematice dialogu s muslimy hovořil na synodě (21.října) libanonský biskup ze syrské Antiochie Raboula Antoine Beylouni. Ten poukázal na následující těžkosti, s nimiž se křesťané setkávají:

?Korán vštěpuje muslimovi domýšlivé vědomí, že vlastní pravé a úplné náboženství, hlásané největším a posledním prorokem, a vede proto dialog s touto nadřazeností jakožto boj, ve kterém už zvítězil?

Korán, jenž je chápán jako text psaný Bohem od začátku do konce, přikládá stejnou hodnotu všemu, co obsahuje: věrouce, zákonu či nějaké praxi. V Koránu neexistuje rovnost mezi mužem a ženou. Muž může mít více žen, rozvést se, kdy se mu zlíbí a po rozvodu má právo na dvojnásobnou část majetku, atd?

Korán dovoluje muslimovi skrývat před křesťanem pravdu a mluvit a jednat v rozporu s tím, co si myslí a věří. Korán dává muslimovi právo soudit a zabíjet křesťany. Ukládá náboženství silou, mečem. Proto arabské a muslimské země neuznávají náboženskou svobodu?

Tyto a další argumenty, řekl dále biskup Beylouni, však nesmějí být důvodem k zastavení dialogu. Je třeba v něm pokračovat, ale formovat k němu vhodné osoby z řad kléru. Bohužel dochází k tomu, posteskl si libanonský biskup, že zástupci křesťanské strany v televizních diskusních pořadech nejsou vždycky schopni poukázat na krásu křesťanského náboženství a ve snaze získat si sympatie muslimů označují občas Mohameda za proroka, někdy za užití muslimských invokací. (?Ať na něho sestoupí pokoj a požehnání Boha?).

Za nejvhodnější téma dialogu považuje libanonský biskup Beylouni osobu Panny Marie, protože Korán o Ní mluví dobře, klade důraz na Její ustavičné panenství a jedinečné, zázračné početí Krista. Vzhledem k tomu, že mnozí muslimové si jí velmi váží, je třeba se Jí při každém setkání s muslimy dovolávat. Protože je Matkou všech, bude řídit naše vztahy s muslimy, aby mohli spatřit pravou tvář jejího Syna Ježíše, Vykupitele lidského rodu,?

vyjádřil na synodu svou důvěru v dialog s muslimy libanonský biskup Beylouni.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.