V neděli bude kanonizována první australská světice

16.10.2010 

Zítra dopoledne proběhne na náměstí sv. Petra kanonizace šesti blahoslavených. Očekává se velký příliv poutníků zejména ze zemí spojených s postavami nových světců, tedy z Austrálie, Polska, Kanady, Španělska, a Itálie.

Právě Australští katolíci získají první kanonizovanou osobnost svých dějin. Mary MacKillop, zakladatelka řeholní kongregace sester sv. Josefa od Nejsvětějšího Srdce, která žila v letech 1842 ? 1909 strávila svůj život ve službě především chudých dětí a mládeže a v nesmírně tvrdých podmínkách založila síť škol, která byla základem pro školskou soustavu celé Austrálie. V důsledku svých průkopnických názorů, zejména pokud jde o organizaci a působnost řádu, který založila, se dostala do sporu s biskupem a za údajnou neposlušnost byla postižena exkomunikací, která z ní byla sňata až těsně před smrtí. Přesto však v životě dosáhla hrdinského stupně lidských a křesťanských ctností. Její smrt oplakávalo na tisíc řeholních spolusester. Hrob Mary MacKillop je dodnes cílem poutí australských věřících. Během návštěvy Sydney jej uctil také Benedikt XVI.

Dalším světcem je polský kněz Stanislav Kazimierczyk, který žil v letech 1433 ? 1489 v Krakově a proslul především na poli charity a pastorace. Blahořečil ho Jan Pavel II. roku 1993.

Dalším světcem bude kanadský řeholník Alfred Bessette, který žil 1845 ? 1937. V dětství osiřel a byl vychován kongregací Svatého kříže, kde vyrostl ke svatosti plněním funkce vrátného na jedné studentské koleji, spravované zmíněnou kongregací. Strávil tam celý život a na jeho pohřbu se sešlo několik set tisíc lidí.

Přibližně ve stejném období (1845 ? 1912) žila španělská řeholnice Candida Maria od Ježíše Cipitria y Barriola, jež založila kongregaci Ježíšových dcer, která se věnuje výchově dětí a mládeže působí dnes v 17 zemích čtyř kontinentů.

Poslední dvě nové světice jsou z Itálie: Giulia Salzano, která žila v letech 1845-1929, působila rovněž ve školství a charitě. Založila kongregaci Sester katechetek od Nejsvětějšího Srdce a proslula zejména svou vytříbenou intuicí, pokud se jednalo o určování daru povolání mezi mladými, jež byli svěřeni do její péče.

A nakonec klariska Battista Camilla da Varano, která žila v letech 1458 ? 1524. Celý svůj život prožila v klauzuře a byla obdařena mnoha vnitřními dary. Napsala několik vynikajících mystických děl, která byla ceněna už za jejího života.

Kanonizační liturgii zahájí Benedikt XVI. v neděli 17.října v 10 hodin dopoledne.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.