Pokoj a společenství tématem prvního dne synodu

11.10.2010 

Po promluvě Benedikta XVI. pokračovala práce synodu úvodními promluvami generálního sekretáře synodu mons. Nikoly Eteroviće a generálního relátora, alexandrijského koptského patriarchy Antonia Naguiba. Synodní otce pozdravil také kardinál Leonardo Sandri, prefekt Kongregace pro Východní církve. Leitmotivem příspěvků bylo téma pokoj a společenství. ?Východ chce nabídnout a dostat naději,? řekl kardinál Sandri, který zdůraznil význam spolupráce na jednotě všech křesťanů a odsoudil jakoukoliv formu násilí.

Arcibiskup Eterovic zase zdůrazil, že Svatá země je drahá všem křesťanům a připomněl také zavražděného předsedu turecké biskupské konference Luigiho Padovese, který se na přípravě probíhajícího synodu velkou měrou podílel. Generální sekretář synodu také zmínil kulturní a sociální aktivity církve na Blízkém východě a zdůraznil, že stálá přítomnost křesťanů ve Svaté zemi je důvodem naděje pro její přítomnost i budoucnost.

Patriarcha Naguib zase připomněl význam Písma svatého. ?Boží slovo je zdrojem teologie, spirituality a apoštolské i misijní vitality,? uvedl a v souvislosti se specifickou situací křesťanů na Blízkém východě vyzdvihl jednotu v mnohosti, potřebu spolupracovat a povzbuzovat povolání, mladé, rodiny a instituty zasvěceného života.

Pozornost byla věnována také pozitivní laickosti států, která církvím dovoluje efektivně a plodně napomáhat tomu, aby status občanů byl založen na rovnosti a demokracii. ?I když jsou křesťané malou menšinou, řekl generální relátor, jejich dynamismus je osvěcující a je třeba je podporovat a povzbuzovat. Podstatná je také podpora obrany života, výchovy a pozornost k novým sdělovacím prostředkům.

Pak patriarcha Naguib otevřel širokou stránku problémů, kterým musí křesťané na Blízkém východě čelit od politických konfliktů, otázku náboženské svobody a svobody svědomí, odsoudil proselytismus a vyzval k ekumenickému i mezináboženskému dialogu. Neopomněl ani palčivé téma emigrace, která je důsledkem válečných konfliktů, muslimského fundamentalismu, omezování svobody či tíživé ekonomické situace.

Zdůraznil nutnost budovat společenství uvnitř katolické církve, mezi církvemi, mezi biskupy, kněžími a věřícími, a připomněl také nezbytnost dobré katecheze, která podporuje morální hodnoty. Nastínil tak hlavní témata, kterým se bude Synod biskupů pro Blízký východ v nadcházejících dvou týdnech věnovat.

Markéta Šindelářová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.