O metodě a geografickém záběru probíhajícího synodu

11.10.2010 

Metodu práce a geografický rozsah probíhajícího Zvláštního shromáždění pro Blízký východ připomněl na jeho prvním plenárním zasedání generální sekretář Synodu biskupů. Arcibiskup Nikola Eterović vysvětlil, že Blízkým východem se rozumí kromě Jeruzaléma a Palestinských území dalších 16 států od Egypta, Kypru a Turecka, až po Saúdskou Arábii, Omán nebo Irán. Představil také statistiky zastoupení křesťanů v celé této oblasti. Podle posledního vydání Statistické ročenky církve, žilo koncem roku 2007 v regionu, kterého se Synod týká, 5 milionů 700 tisíc katolíků, což je 1,6 procenta obyvatel. Největší zastoupení, zhruba 50% jich je v Libanonu. Celkový počet křesťanů všech vyznání na Blízkém východě není snadné určit. Je jich zhruba 20 milionů a tvoří necelých 6% obyvatel regionu.

Generální sekretář Synodu biskupů připomněl, že během ročních příprav na zvláštní zasedání Synodu vniklo tzv. Instrumentum laboris, pracovní dokument, zpracovaný na základě odpovědí na anketu rozeslanou v červnu synodním otcům. Podle papežova rozhodnutí se Synodu účastní všichni biskupové působící na Blízkém východě. Přítomni jsou také biskupové přilehlého regionu severovýchodní Afriky. Zasedání probíhají ráno i odpoledne. Během dvou týdnů trvání synodu jich bude 14 a šestkrát se jejich účastníci sejdou v malých skupinách, zvaných circuli minores. Oficiálními jazyky zasedání jsou arabština, angličtina, francouzština a italština.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.