Selhal pokus zatáhnout Vatikán do kauzy sexuálních deliktů v USA

10.8.2010 

Tři osoby, které tvrdí, že byly sexuálně zneužity několika místními kněžími, se rozhodly stáhnout svůj nárok o odškodné, které chtěly požadovat od Svatého stolce. Sdělil to jejich advokát, William McMurry. Podle právníka Svatého stolce, Jeffrey Lena, to dokazuje, že celá kauza, která měla být předložena soudu, byla ve své podstatě pomýlená. Podobně se k tomu vyjádřil také tiskový mluvčí Svatého stolce, O. Federico Lombardi, který řekl, že Svatý stolec tuto zprávu přijímá s uspokojením. Neznamená to však - dodal vzápětí -, že by tím byla jakkoli umenšována hrůza a odsudek sexuálních zneužití nebo soucit s jejich oběťmi, protože stejně, jako to zdůraznil advokát Lena, spravedlnost ve vztahu k obětem a ochraně nezletilých musejí zůstat prioritou. Nicméně, je pozitivní, že šest let trvající kauza, v níž byl obviňován Svatý stolec ze zatajování těchto případů a která měla velice silný ohlas ve veřejném mínění, byla nakonec vyřešena tím, že obvinění bylo od samého počátku neopodstatněné, řekl vatikánský tiskový mluvčí v odpovědi na dotaz novinářů.

?Ukázalo se tak, že nějaká vatikánská politika zatajování sexuálního zneužívání dětí nikdy neexistovala,? řekl po rozhodnutí žalující strany stáhnout žalobu právník Svatého stolce ve Spojených státech. Vývoj celé kauzy dokazuje, že ?teorie vypracovaná advokáty žalující strany před šesti lety zavedla veřejné mínění na scestí. Pokus činit odpovědným Svatý stolec byl ve své podstatě pomýlený,? řekl dále Jeffrey Lena. Neznamená to však, že by sexuální zneužití nepůsobilo utrpení jeho obětem. Celá tato soudní kauza proti Svatému stolci jenom odváděla pozornost od důležitého cíle, kterým je ochrana dětí.? Advokát žalující strany William McMurry připomněl pro agenturu Associated Press, že mnohé z obětí už dosáhly dohody s diecézemi, ve kterých došlo k případům zneužití, a že tedy nyní nemohou žalovat Vatikán. McMurry představil početnou skupinu obětí, které roku 2003 podepsaly s arcidiecézí Louisville dohodu o odškodném ve výši 25 milionů dolarů. Mezi těmi, kdo tuto dohodu podepsali, je také jedna z obětí, která se později pokoušela žalovat Vatikán. Další dva případy týkající se údajných sexuálních zneužití jsou staré několik desítek let. Soudce, který předsedal zmíněnému občansko-právnímu sporu v Kentucky, případ ještě nearchivoval, ale obě strany sporu již celou záležitost uzavřely.

K celému případu pohoršení ze sexuálního zneužití ve Spojených státech by bylo možné říci mnoho. Pokud jde však čistě o problematiku odškodného, není od věci položit si zvídavou otázku, zda by nemělo být vypláceno také z peněz daňových poplatníků v těch promlčených případech sexuálního zneužívání, které nebyly potrestány státními institucemi. Otázka je samozřejmě čistě rétorická a nesmyslná, ale vrhá jasné světlo na tuto problematiku, protože takovýchto případů existuje mnoho. Zmíněný hypotetický nárok by přirozeně neměl šanci nikde uspět. Veřejné mínění zejména mimo Spojené státy je však dosud nezřídka klamáno, tvrdí-li se v médiích, že americké diecéze musejí platit odškodné. Rozhodnutí vyplácet odškodné totiž vyšlo od konkrétních biskupů a není tedy vymáháno žádným rozsudkem. Soudní procesy jako je ten, který byl ve státě Kentucky dnes odložen, totiž vůbec neřeší otázku skutkové podstaty deliktu. Nejde v nich o trestní odpovědnost, ale o určení pracovně-právních vztahů mezi oběťmi a domnělými či skutečnými pachateli již dávno promlčených sexuálních deliktů z řad kněží, patřících do diecéze, jejíž biskup se rozhodl vyplácet odškodné. Další dva podobné, občansko právní procesy proti Apoštolskému stolci probíhají ve Wisconsinu a v Oregonu. Dnešní vývoj v Kentucky je tedy dobrým precedentem návratu ke zdravému rozumu v těchto soudních sporech.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.