Mluvčí Svatého stolce k situaci na Kubě

10.7.2010 

Svět se s nadějí dívá na nové zprávy, které přicházejí z Kuby: oznámení o nadcházejícím propuštění desítek politických vězňů dává doufat ve změnu. Tohoto důležitého kroku bylo dosaženo také díky roli kubánské církve. Na toto téma hovoří také ředitel tiskového střediska Svatého stolce, otec Federico Lombardi ve svém editoriálu pro Octava Dies, informační týdenník Vatikánského televizního centra: ?Oficiální prohlášení arcibiskupství v Havaně k propuštění padesáti dvou vězňů zadržovaných v kubánských věznicích, zveřejněném v deníku kubánské komunistické strany, a o přerušení hladovky novináře Guillerma Fariñase, jsou dobré zprávy z tohoto karibského ostrova, na které jsme čekali už několik týdnů. Jsou to významné signály a doufáme, že jsou znamením trvalého pokroku ke klimatu obnoveného sociálního a politického soužití, které všichni kubánskému národu přejeme.
A tady mi dovolte zamyšlení. Klíčovou roli, kterou v procesu dialogu přijal kardinál Ortega Alamino a mons. Dionisio García, předseda biskupské konference, umožnil fakt, že katolická církev je hluboce zakořeněna ve zdejším lidu a představuje spolehlivě jeho ducha a jeho očekávání.
Není mu cizí a neutíká v těžkých dobách. Nese utrpení a naději trpělivě a s důstojností, bez ponižování se, ale také bez snahy zvyšovat napětí a dráždit duše, naopak, se snahou otvírat cesty pochopení a dialogu. Svatý stolec doprovází a podporuje místní církev svou duchovní solidaritou a svou mezinárodní autoritou. Počínaje cestou Jana Pavla II. přes nedávné návštěvy státního sekretáře kardinála Tarcisia Bertoneho a mons. Dominiquea Mambertiho, po diplomatické kontakty ve Vatikánu týkající se situace na Kubě. Svatý stolec se vždy stavěl proti embargu, a projevoval solidaritu s utrpením kubánského národa a je připraven podpořit jakoukoliv vyhlídku na konstruktivní dialog.
?Kéž se Kuba otevře světu a svět se otevře Kubě!? zvolal Jan Pavel II. při své nezapomenutelné cestě v roce 1998. S trpělivostí byly učiněny důležité kroky tímto směrem. A všichni si přejeme, aby tato cesta pokračovala.?

Markéta Šindelářová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.