V neděli Benedikt XVI. udělí kněžské svěcení

18.6.2010 

Benedikt XVI. tuto neděli v 9:30 v bazilice sv. Petra udělí kněžské svěcení 14 jáhnům ze třech seminářů: z koleje Redemptoris Mater, ze semináře římské diecéze, z koleje Capranica a z řádu Německých rytířů. Pokud jde o jejich národnost, deset je Italů a po jednom z Indie, Japonska, Chile a Německa. Liturgie svěcení začíná v půl desáté v neděli 20. června a přiblížíme ji v našem nedělním pořadu.

Rektor semináře římské diecéze mons. Giovanni Tani popsal pro Vatikánský rozhlas atmosféru, která panuje v semináři a výzvy budoucích novokněží:

?Je to událost, která se během roku opakuje víckrát. Tentokrát v Římě. Svěcení však probíhají v různých částech Itálie a v další částech světa, protože naši seminaristé pocházejí i ze zahraničí. Slavení posledního důvodu našeho života v semináři, tedy formace ke kněžství, je vždycky provázeno sváteční náladou. Je tu také jeden velmi důležitý moment pro budoucnost těchto mladých, a tím je přátelství, které mezi nimi vytváří zvláštní solidaritu a které během svého kněžského života zakoušejí různými způsoby a v různých okolnostech. Přátelství je jeden ze silných momentů podpory v kněžském životě.
Svět hledí na kněze se směsicí obdivu a podivu na jedné a nedůvěřivostí na druhé straně. V důsledku problémů tohoto roku, případů sexuálního zneužití, přilnutí k penězům, jsme před zraky mnohých ? neříkám všech, ale mnohých ? zařazováni do skupiny osob málo věrohodných a dvojznačných. Ze své zkušenosti však vím, že většina věřících si kněží jako takových nadále váží. V každém případě ? pro kněze i ostatní - je však víra tou největší výzvou, s níž jsme povoláni se v životě vyrovnávat. Víra se stává věrností, jež čerpá sílu z modlitby. Výzvou je umět neustále hledat motivy volby konkrétního způsobu života a žít tuto volbu jako dar pro druhé bez přílišných kalkulací.
?

Říká mons. Tani, rektor římského semináře v souvislosti s nedělním kněžským svěcením v bazilice svatého Petra.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.