Pohřeb mons. Luigi Padoveseho

14.6.2010 

V milánském dómu se dnes dopoledne konaly pohřební obřady biskupa Luigi Padoveseho, zavražděného před 10 dny v Turecku. Stal se obětí nenávisti ke křesťanské víře, když byl ke zděšení všech zavražděn svým nejbližším laickým spolupracovníkem muslimského vyznání, a to způsobem, který nese nepopiratelné známky islámského fanatismu. Titul mučedník, ovšem uděluje v plném významu teprve církev. Na jeho dnešním pohřbu však toto označení již bylo použito.

Liturgii sloužil milánský arcibiskup kard. Dionigi Tettamanzi spolu se čtyřiceti biskupy z různých částí Evropy a 200 kněžími za účasti 5 tisíc lidí ve zcela zaplněném dómu. Přítomni byli také reprezentanti státních a místních institucí. Benedikt XVI. zaslal k této příležitosti poselství, které přečetl apoštolský nuncius v Turecku mons. Giuseppe Bertello:

?Svatý otec spolu se všemi přítomnými poroučí ušlechtilou duši tohoto milovaného pastýře nekonečnému Božímu milosrdenství a děkuje za jeho velkorysé svědectví evangeliu a jeho rozhodné nasazení pro dialog a smíření, které charakterizovalo jeho kněžský život i jeho biskupskou službu.?

Kardinál Tettamanzi, který byl hlavním kazatelem, přirovnal postavu Otce Luigiho k pšeničnému zrnu, které přináší plody, když odumře, a ve své homilii oslovil také církev, které žije v Turecku:

?Chceme jako ambrosiánská církev spolu se všemi křesťanskými společenstvími přijmout a stále více si uvědomovat vaši křesťanskou identitu, abychom dovedli beze strachu, vždy a všude vydávat svědectví autentického evangelického života láskou ke Kristu a každému člověku až do konce.?

Pohnutá závěrečná slova nad rakví svého spolubratra pronesl nedávno nově jmenovaný apoštolský administrátor Anatolie a arcibiskup Smyrny mons. Ruggero Franceschini, který vyzval všechny, aby neponechávali v izolaci církev v Turecku:

?Vy, kdo se věnujete kněžské formaci nechávejte otevřené okno do této země a k utrpení církve, která tam přebývá. Buďte hlasem těch, kteří nemají ani svobodu sdělit svoji bolest! Pravda a spravedlnost je nad každou lidskou konvencí, což platí i pro ty, kdo se věnují politice či ekonomice.?

Mons. Franceschini připomněl také postavu O. Andrea Santoro, zavražděného v Turecku ze stejných pohnutek před čtyřmi roky, a řekl, že svědectvím, které bylo požadováno od mons. Padoveseho i don Santora, bylo právě mučednictví.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.