Benedikt XVI. na pohřbu kardinála Mayera

3.5.2010 

Ve Vatikánské bazilice se dopoledne konala zádušní mše, kterou za zesnulého bavorského kardinála Paula Augustina Mayera sloužil děkan kardinálského sboru kard. Angelo Sodano. Na závěr mše svaté jako obvykle promluvil také Svatý otec, který pak vykonal obřady posledního rozloučení. Benedikt XVI. ve své promluvě mimo jiné řekl:

?I pro našeho milovaného bratra kardinála Paul Augustina Mayera nastala chvíle odchodu z tohoto světa. Narodil se téměř před sto lety v mé vlasti, přesněji v Altöttingu, kde je proslulá mariánská svatyně, k níž se pojí tolik citů a vzpomínek nás bavoráků. Takový je úděl lidského života: vyraší ze země ? v jednom konkrétním bodě světa ? a je povolán do Nebe, do vlasti, odkud tajemně vzešel. ?Desiderat anima mea ad te, deus? (Žl 41, 2). Ve slově ?desiderat? je obsažen celý člověk, jeho bytí těla i ducha, země i nebe. To je originální tajemství obrazu Boha v člověku. Mladý Paul, který později jako mnich přijal jméno Augustin, studoval toto téma ve spisech Klementa Alexandrijského v rámci svého doktorátu z teologie. Je to tajemství života věčného, které do nás bylo vloženo křtem a které vyžaduje, aby bylo během cesty naším životem přijímáno až do dne, kdy odevzdáme ducha Bohu Otci.?

PLNÉ ZNĚNÍ promluvy Benedikta XVI. z pohřbu kard. Mayera je ZDE

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.