Církev bude mít novou světici a 8 blahoslavených.

27.3.2010 

Benedikt XVI. dnes při audienci prefekta Kongregace pro svatořečení, arcibiskupa Angela Amata, zmíněnou kongregaci autorizoval k promulgaci dekretů týkajících uznání 6 zázraků, 3 mučednictví a 7 uznání hrdinských ctností. Církev tak bude mít jednu novou světici a 8 blahoslavených.

Byly uznány zázraky na přímluvu

- španělské blahoslavené Bonifacie Rodriguez De Castro (1837-1905), zakladatelky kongregace Misionářek služebnic svatého Josefa.
- španělského biskupa, ctihodného Božího služebníka Jana De Palafox y Mendozy (1600-1659)
- ctihodné služebnice Boží Marie Barbary od Nejsvětější Trojice (civilním jménem Barbara Maix), zakladatelky kongregace Sester Neposkvrněného Srdce Panny Marie (1818-1873)
- ctihodné Boží služebnice Anny Marie Adorni, zakladatelky kongregace Služebnic Panny Marie Neposktvrněné a institutu Dobrého Pastýře v Parmě (1805-1893)
- španělské ctihodné Boží služebnice Marie od Neposkvrněného Početí (civilním jménem Maria Isabella Salvat y Romero), generální představené kongregace Sester Družiny Kříže (1926-1998)
- a ctihodného Božího služebníka Štěpána Nehmé, libanonského maronitského řeholníka (1889-1938).

Tři dekrety se týkají mučednických smrtí

- rumunského biskupa, Božího služebníka Szilárda Bogdánffyho, který v roce 1953 zemřel v komunistickém vězení (1911-1953)
- Božího služebníka Gerarda Hirschfeldere, německého diecézního kněze, který v roce 1942 zemřel v koncentračním táboře v Dachau (1907-1942)
- a slovinského laika, Božího služebníka Ludvíka Grozde, zavražděného z nenávisti k víře v roce 1943 (1923-1943).

Heroické ctnosti byly uznány v případě

- Božího služebníka Francesca Antonia Marcucciho, italského biskupa (1717-1798)
- Božího služebníka Jana Františka Gnidovce, slovinského biskupa (1873-1939)
- Božího služebníka Luigiho Novarese, italského kněze a zakladatele Tichých dělníků od Kříže (1914-1984)
- služebnice Boží Jindřišky Delille, americké zakladatelky kongregace Sester Svaté rodiny, (1812-1862)
- služebnice Boží Marie Teresy (civilním jménem Regina Cristina Guglielmina Bonzel), německé zakladatelky institutu Chudých sester františkánek ustavičného klanění (1830-1905)
- služebnice Boží Marie Františky od Kříže(civilním jménem Amalia Francesca Rosa Streitel), němecné zakladatelky institutu Sester od Panny Marie Bolestiplné (1844-1911)
- a služebnice Boží Marie Felicie od Ježíše v Nejsvětější Svátosti - Maria Felicia Guggiari Echeverría, paraguayské Bosé karmelitky (1925-1959).

Markéta Šindelářová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.