Přehled papežských bohoslužeb ve Svatém týdnu

22.3.2010 

Dnes byl zveřejněn kalendář papežských bohoslužeb ve Svatém týdnu. V neděli 28. března v 9:30 bude Benedikt XVI. na náměstí sv. Petra slavit liturgii Květné neděle, spolu se Světovým dnem mládeže.

Ve čtvrtek 1. dubna bude římský biskup nejprve v 9:30 v bazilice sv. Petra předsedat mši svaté se svěcením olejů a odpoledne pak v 17:30 bude tradičně v bazilice sv. Jana na Lateránu sloužit liturgii památky Večeře Páně spojenou s obřadem mytí nohou dvanácti kněžím. Během odpolední liturgie na Zelený čtvrtek se bude konat sbírka na rekonstrukci zemětřesením zničeného semináře v Port-au-Prince na Haiti.

V pátek 2. dubna v 17:00 bude v bazilice sv. Petra Benedikt XVI. předsedat Velkopáteční liturgii Umučení Páně a potom se večer v 21:00 účastní pobožnosti Křížové cesty u římského Kolosea.

V soboru 3. dubna v 21:00 bude papež předsedat liturgii Velikonoční vigilie a druhý den, v neděli 4. dubna v 10:15 na svatopetrském náměstí bude slavit mši svatou ze Zmrtvýchvstání Páně, po níž v poledne Svatý otec pronese velikonoční poselství a požehnání Urbi et Orbi.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.