Papežovo poselství ke Světovému dni modliteb za kněžská povolání

16.2.2010 

Přátelství s Kristem je podstatný prvek každého povolání ke kněžství, píše Benedikt XVI. v poselství k 47. Světovému dni modliteb za povolání, který se bude slavit 25.dubna, v neděli ?Dobrého Pastýře?. V dnes zveřejněném dokumentu se papež pozastavil u tématu světového dne, které zní ?Svědectví vzbuzuje povolání? a připomíná, že kněží jsou povoláni být v dnešním světě ?znamením odporu?.

?Plodnost nabídnutého povolání závisí primárně na bezplatné činnosti Boha?, ale ?je podpořena také kvalitou a bohatstvím osobního svědectví a svědectví komunity? těch, kteří odpověděli na Pánovo volání, konstatuje Benedikt XVI. Následováním Ježíše ?v plné věrnosti evangeliu?, píše papež, se každý zasvěcený stává ?znamením odporu pro svět, jehož logika je často inspirována materialismem, egoismem a individualismem?. Napodobovat Krista, ztotožňovat se s ním, je ideál zasvěceného života, svědectví absolutního primátu Boha v životě a v lidských dějinách. Svědectví může vzbudit v ostatních touhu odpovědět velkodušně na Kristovo volání, dodává papež.

Poselství zdůrazňuje, že ?podstatným a určujícím prvkem každého povolání ke kněžství a zasvěcenému životu je přátelství s Kristem.? Je-li skutečně kněz Božím člověkem, který Mu bezvýhradně patří a pomáhá lidem milovat Ho, ?nemůže nezůstávat v jeho lásce? a dává prostor naslouchání Jeho Slovu. Modlitba je proto prvním svědectvím, které vzbuzuje povolání. Druhý aspekt kněžského zasvěcení, čteme v poselství, je ?naprosté darování se Bohu?. Odtud ?vyvěrá schopnost dávat se pak s naprostou odevzdaností, neustále a věrně těm, které Prozřetelnost svěřila pastorační službě a s radostí se tak stát druhy mnohých bratří na cestě, dokud se neotevřou pro setkání s Kristem?. Třetí aspekt: kněz musí být muž společenství, otevřený všem, schopný postarat se o to, aby stádce Pánem jemu svěřené kráčelo v jednotě. Tedy pomáhat ?překonávat rozdělení, sešívat trhliny, urovnávat rozpory a nedorozumění a odpouštět urážky?.

Ještě jednou během Kněžského roku připomíná Benedikt XVI., že vidí-li mladí muži ?osamělé a smutné kněze, určitě se necítí povzbuzeni následovat jejich příklad?. Je tedy potřeba žít společenství života, které ukazuje krásu bytí knězem?. Když jsou kněží a řeholníci ?věrní svému povolání, předávají radost sloužit Kristu a povzbuzují všechny křesťany, aby odpověděli na univerzální povolání ke svatosti?.

Markéta Šindelářová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.