Švýcaři hlasovali proti minaretům a proti zákazu obchodů se zbraněmi

30.11.2009 

Ve Švýcarsku proběhly o tomto víkendu dvě referenda. Jedno o zákazu budovat minarety u mešit a druhé o zákazu obchodování se zbraněmi. Občané Švýcarska se většinou 57,5% vyslovili pro zákaz minaretů. Hlasovali tak v rozporu s tím, co jim doporučovala jejich vláda a také švýcarská biskupská konference. Ve Švýcarsku žije 7,5 milionů obyvatel, z nichž více než 300 tisíc je muslimů. Biskupská konference vyjádřila své politování nad výsledkem referenda ústy jejího generálního sekretáře, podle něhož takovýto krok není příspěvkem k lepšímu soužití s muslimskými přistěhovalci. Mons. Felix Gmür dále vysvětlil, proč švýcarští biskupové byli od počátku proti zákazu minaretů:

?Protože ti, kteří zákaz prosazovali, tvrdili, že náboženství je soukromá věc. Muslimové se tedy mohou modlit v mešitách, ale bez minaretu. Současně však říkají, že naše kultura je křesťanská, a to zároveň znamená, že je-li naše kultura křesťanská, není soukromým, ale veřejným faktem. Tady je třeba prohloubit diskusi, protože společnost je v tomto bodě dezorientovaná, existuje zde protiřečení, které se více či méně vyskytuje ve všech evropských společnostech. Stejně tak, pokud jde o kříže v italských školách.?

Co je tedy nyní zapotřebí?

?Nyní musíme více než jindy pomáhat křesťanům v muslimských zemích, protože tam křesťané nejsou svobodní, nesmějí si postavit kostel, a nesmějí se modlit na veřejných místech. Nyní se musíme o to více zastat tamějších křesťanů.?
Říká generální sekretář švýcarské biskupské konference mons. Gmür.

V souvislosti s otázkou stavby minaretů stojí za zmínku, že saúdskoarabský král Abdullah výstavbu nových minaretů v Saúdské Arábii již dříve zakázal. V mnoha jiných arabských i nearabských zemích se minarety budují dále. Turecký premiér Erdogan o minaretech vzletně prohlásil, že ?jsou jakýmisi bajonety islámu?.

Zákaz stavby minaretů, jenž se netýká čtyř, které ve Švýcarsku již stojí, bude zanesen do ústavy. Na náboženské svobodě to ovšem nic nezmění, protože minaret má funkci pouze symbolickou. Podobně i v oněch arabských zemích, které dovolují křesťanům budovat kostely, platí zákaz stavby zvonic, nemluvě o znameních kříže na budovách kostelů.

Současně s referendem o minaretech hlasovali občané Švýcarska také o zákazu obchodování se zbraněmi a velkou většinou 68,2% se vyslovili proti takovémuto zákazu. Bylo to v pořadí již třetí hlasování o zákazu obchodování se zbraněmi. Ty se ve Švýcarsku sice nevyrábějí v nějakém výrazném množství, ale obchodování s nimi probíhá v celosvětovém měřítku právě prostřednictvím zdejších bank a díky jejich zvláštním privilegiím v rámci mezinárodního trhu.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.