Benedikt XVI. zaslal poselství Bartoloměji I.

30.11.2009 

?Římský biskup je ve službách jednoty křesťanů v pravdě a v lásce,? píše Benedikt XVI. v poselství ekumenickému patriarchovi Bartolomějovi I. při příležitosti dnešního svátku svatého Ondřeje, patrona konstantinopolské církve. Oslav se v istanbulské čtvrti Fanaru, kde se nachází sídlo patriarchátu, účastnila vatikánská delegace, vedená kardinálem Walterem Kasperem, předsedou Papežské rady pro jednotu křesťanů.

Památka mučedníků, jako je svatý apoštol Ondřej, píše Benedikt XVI., motivuje všechny křesťany, aby ?svědčili o jejich lásce celému světu?. Svědectví jednoty je stále potřebnější dnes, v době, kdy se křesťanství musí vyrovnávat se stále komplexnějšími a rostoucími výzvami. V poselství k ekumenickému patriarchovi Bartolomějovi I. papež zdůrazňuje, že církev římská i konstantinopolská se ?v posledních desetiletích upřímně snaží o pokrok ve znovunastolení plného společenství?. Pozastavuje se u role římského biskupa ve společenství církve prvního tisíciletí, tématu plenárního zasedání smíšené teologické komise, které se na Kypru konalo minulý týden. Katolická církev, píše papež, chápe službu Petrova nástupce jako ?dar Pána své církvi?. ?Tato služba, píše Benedikt XVI., nesmí být interpretována v perspektivě moci, ale v rámci ekleziologie společenství, jako služba jednotě v pravdě a v lásce.? Se svatým Ignácem Antiochijským připomíná, že římský biskup předsedá v lásce. Připomíná také to, co prohlásil Jan Pavel II. v encyklice Ut unum sint a co on sám zdůraznil při své návštěvě Konstantinopolského patriarchátu v roce 2006, totiž společně podle vzoru prvního tisíciletí hledat formy, v nichž by mohla být služba římského biskupa vykonávána jako služba lásky, uznávána každým a všemi.

I když ?jsme ještě nedosáhli našeho cíle?, potvrzuje papež v poselství, ?bylo učiněno mnoho kroků, které nám dovolují prohloubit vzájemná pouta.? Našemu přátelství, které roste, ?vzájemnému respektu, touze se setkávat jedni s druhými a považovat se za bratry v Kristu? by nemělo být bráněno těmi, kdo zůstávají svázání vzpomínkou na historické rozdíly, těmi, kdo se brání otevřít Duchu svatému, který vede církev a je schopný přetvořit všechny lidské slabosti na příležitost ke konání dobra?. Tak prosí v poselství ke svátku sv. Ondřeje o pomoc Ducha svatého, aby vedl křesťany touto slibnou ale obtížnou cestou. V okamžiku, kdy se postupuje k plnému společenství, povzbuzuje Benedikt XVI., ?už musíme nabízet společné svědectví společnou službou lidstvu, zejména obranou důstojnosti lidské osoby, potvrzováním základních etických hodnot, podporou spravedlnosti a míru, odpovědí na bolesti, které trápí náš svět, zejména hlad, chudobu, analfabetismus a nerovnoměrnou distribuci zdrojů. Zároveň - čteme v poselství - mohou naše církve spolupracovat při zdůrazňování zodpovědnosti, kterou má lidstvo za ochranu stvoření.? Benedikt XVI. také ocenil mnohé iniciativy ekumenického patriarchy v tomto směru, a připomněl především nedávné sympozium ?Náboženství, věda a životní prostředí?, které se konalo na řece Mississippi.

Markéta Šindelářová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.