Univerzita Santa Croce navázala spolupráci s univerzitou na Taiwanu

27.10.2009 

Papežská univerzita Santa Croce podepsala dohodu s Taiwanskou National Chengchi University, jedním z nejvýznamnějších vědeckých institutů v zemi. Cílem dohody je podpořit akademickou spolupráci prostřednictvím výměny profesorů i studentů a spolupráci na různých vědeckých projektech obou škol. National Chengchi University, informuje agentura Fides, byla založena v roce 1927 a má na 16 tisíc studentů z celého světa.

Iniciativa obou univerzit zapadá do kontextu plánů širší spolupráce mezi Asií a Západem, k níž má přispět kulturní a intelektuální výměna mezi studenty celého světa. Podpisu dohody 21. října byl přítomný velvyslanec Taiwanu při Svatém stolci, Wang Larry Yu-Yuan. Podle rektora Papežské univerzity Santa Croce, prof. Luise Romero, ?je pobyt v Římě pro studenta z asijského světa, konkrétně z Číny, příležitostí otevřít se nejen realitě evropské, ale světové?. Díky této dohodě se budou studenti moci přiblížit ?starobylé kultuře a obohatit se o zkušenosti a pomohou nám pochopit nás samotné jako lidské bytosti?. Pro zástupce National Chengchi University, profesora Wei-Wen Chunga, tento projekt představuje začátek nové budoucnosti studentů obou univerzit, který jim dovolí žít v kulturně velmi odlišném prostředí a to prospěje jejich formaci a rozšíření horizontů.

Markéta Šindelářová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.