Benedikt XVI. přijal nové velvyslance USA, Holandska a Filipín

2.10.2009 

Benedikt XVI. přijal dnes v oddělených audiencích nové velvyslance tří zemí: Spojených států amerických, Holandska a Filipín. Každému z nich papež předal výměnou za jejich pověřovací listiny poselství, ve kterých se vyjadřuje k aktuální situaci vzájemných vztahů s danou zemí. Velvyslanci Spojených států Migueli Humbertovi Diazovi Benedikt XVI. poukázal na opěrné sloupy každé zdravé demokracie, totiž na svobodu a pravdu, a připomněl vklad katolické církve do americké společnosti, zejména pokud jde o obranu lidské důstojnosti. Papež vyjádřil důvěru, že diplomatické vztahy mezi Svatým stolcem a Spojenými státy se budou nadále ?vyznačovat plodným dialogem a spoluprací na prosazování lidské důstojnosti a respektování základních lidských práv ve službě spravedlnosti, solidarity a pokoje?. Svatý otec ocenil, že Spojené státy přiznávají potřebu ?silnějšího ducha solidarity a multilaterálního nasazení při řešení naléhavých problémů naší planety. Obranu hodnot života, svobody a hledání štěstí, píše Benedikt XVI., nelze dnes chápat v individualistických nebo státních kategoriích, ale je zapotřebí je zasadit do širší perspektivy obecného dobra celé lidské společnosti. Trvající ekonomická krize, podotýká dále papež, ?jasně vyžaduje revizi aktuálních politických, ekonomických a finančních struktur? ve světle morálního imperativu, který zajistí ?integrální rozvoj všech národů?.

Potřebujeme ?model globalizace inspirované autentickým humanismem?, ve kterém národy nebudou chápány jen jako sousedé, ale jako bratři a sestry. Na druhé straně by se multilaterální vztahy neměly omezovat jenom na politické a ekonomické otázky, ale měly by být využity k vyrovnání se s celým spektrem témat, pojících se k budoucnosti lidstva: od přístupu k potravinám ke klimatu, od zdravotnictví k odstranění nukleárních zbraní. V této souvislosti papež vyjádřil uspokojení nad nedávným zasedáním Rady bezpečnosti OSN, kterému předsedal prezident Obama, a které schválilo rezoluci o atomovém odzbrojení s vyhlídkou na budoucnost světa bez nukleárních zbraní. Náboženství, pokračuje pak Benedikt XVI., obohacují etickou a politickou debatu, protože se zabývají posledním určením každého člověka a jsou povolány být prorockou silou osvobození. Toto bylo také cílem papežovy návštěvy ve Svaté zemi, kde chtěl zdůraznit porozumění a spolupráci různých náboženství ve prospěch míru, tedy cíl, který je prosazován aktuální americkou vládou, poznamenává papež s uspokojením.

Nakonec Benedikt XVI. zmínil přínos církve k rozvoji americké společnosti. Přínos k etickým a sociálním otázkám rozvíjený za pomoci rozumných argumentů, zakořeněných v přirozeném zákoně. Obrana svobody, píše papež, je spojena neoddělitelně s respektem vůči pravdě. Krize moderních demokracií, upozorňuje dále, vybízí k novému úsilí o rozlišování správné a moudré politiky, respektující lidskou přirozenost a lidskou důstojnost. Církev ve Spojených státech přináší pozitivní vklad do občanského života a veřejné debaty právě tímto rozlišováním skrze formaci lidského svědomí. Benedikt XVI. zmiňuje zejména nezbytnost ?jasného rozlišování, týkajícího se témat ochrany lidského života a respektu k nezcizitelnému právu na život od početí do přirozené smrti, jakož i ochrany práva na námitku svědomí v případě zdravotních pracovníků?. Církev, uzavírá Benedikt XVI. své poselství předané novému velvyslanci Spojených států při Svatém stolci, nadále trvá na nezlomném poutu mezi etikou života a každým dalším aspektem sociální etiky.

Nový 46 letý velvyslanec USA Miguel H. Diaz je kubánského původu a ve své dnešní promluvě zdůraznil, že prezident Obama byl velmi osloven setkáním s papežem a velice si váží příležitosti, že mohl vyslechnout stanoviska Benedikta XVI. na mnohé důležité otázky.

Benedikt XVI. přijal také novou velvyslankyni Nizozemska, baronku Henriettu Van Lynden Lejten. V poselství určené této evropské zemi, papež zdůraznil, že ?svoboda je zakořeněna v pravdě o lidské osobě a směřuje k dobru jednotlivce i společnosti?. Papež přitom poukázal na důsledky přehnaného individualismu, který upřednostňuje osobní výhody vylučující ostatní dobra, což bylo mimo jiné zřejmé i na finanční krizi loňského roku. ?Náš svět, pokračoval, by si měl znovu osvojit pravý význam svobody, na kterém se zakládá přesvědčení Svatého stolce o nenahraditelné roli náboženských společenství v životě a veřejné debatě.? ?Někteří Holanďané se prohlašují za agnostiky nebo dokonce ateisty, poznamenává papež, ale více než polovina jich vyznává křesťanskou víru, a roste počet emigrantů, kteří vyznávají jiné náboženské tradice, takže je nutné, aby představitelé občanské společnosti uznávaly místo a roli náboženství v holandské společnosti?. Směrnice, kterou přijala holandská vláda míří právě tímto směrem a je dána skutečností, že v Nizozemí náboženské školy právem dostávají státní podporu, protože jsou ?povolány významně přispívat ke vzájemnému porozumění a sociální soudržnosti?. Ještě větší význam než školy má v tomto ohledu rodina, založená na ?stabilním a plodném manželství mezi mužem a ženou?. ?Je pravděpodobné, že společnost, která podporuje alternativní modely domácího soužití ve prospěch domnělé různosti ? vysvětluje papež ? bude sklízet takové sociální důsledky, které nepřispějí k integrálnímu rozvoji osoby?. Benedikt XVI. pak v závěru vyjádřil naději, že hlasu katolíků bude v etické diskusi nasloucháno. Nová velvyslankyně Nizozemska Van Lynden Lejten pracuje v diplomatických službách již 30 let, je vdaná a je matkou tří dcer.

Solidaritu se stovkami obětí tajfunu Ketsana vyjádřil Benedikt XVI. nové velvyslankyni Filipín, kterou je paní Mercedes Arrastia Tauson, která je členkou organizací nasazujících se za obranu lidského života a rodiny. Papež ve svém poselství poukázal na to, že žijeme v době, kdy je zneužíváno Božího jména a charitativní činnost nabývá obzvláštní naléhavosti, zejména v některých regionech. V souvislosti s tím papež povzbuzuje k mírovému úsilí a poznamenává, že ?pokoj nemůže být výsledkem pouhého technického procesu, dirigovaného legislativními, právními a či ekonomickými nástroji?, nýbrž jedině ?na základě přesvědčení, že zlo je přemáháno jedině dobrem?.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.