Česká Papežská kolej Nepomucenum a Český historický ústav pořádaly sympozium

1.10.2009 

Česká papežská kolej Nepomucenum si letos připomíná dvě významná výročí. Na jaře to bylo 80 let od posvěcení nové budovy Papežské koleje Nepomucenum (23.dubna.1929). A v listopadu to bude 125 let od vzniku České koleje v Římě tzv. Bohemica (4. 11. 1884). Právě dnes skončila konference s názvem ?Česká kultura a kněžská formace v kontextu národnostních střetů a koexistence?, kterou k těmto výročím tento týden Papežská kolej Nepomucenum uspořádala. Konference proběhla ve spolupráci s Českým historickým ústavem v Římě a Österreichisches Kulturforum Rom, a podílela se na něm také Univerzita Palackého v Olomouci.

V úterý 29. září večer ji zahájila přednáška profesora Jaroslava Pánka, místopředsedy Akademie Věd ČR a ředitele Českého historického ústavu v Římě. Mezi dalšími přednášejícími byl například Dr. Jaroslav Šebek z Akademie Věd ČR nebo profesor Giuseppe Lorizio z Papežské lateránské univerzity.

Současný rektor Papežské koleje Nepomucenum, mons. Jan Mráz prozradil Vatikánskému rozhlasu, jak je s průběhem konference spokojený:

?Jde o dvě výročí. Jednak o otevření koleje před 125 lety a potom o 80. výročí přemístění koleje do nové budovy v roce 1929, kdy byla otevřena ne už jenom jako kolej česká, ale československá. K těmto výročím jsme uspořádali sympozium, které mělo za úkol prozkoumat počátky obou kolejí, situace, ve kterých vznikaly, hovořilo se o lidech, kteří stáli u jejích počátků, hovořilo se o prvních studentech v jedné i druhé koleji. Nutno říci, že sympozium bylo velmi zajímavé a velmi přínosné. Záštitu nad sympoziem převzal pan kard. Giovani Coppa a za Českou akademii věd její místopředseda a předseda Českého historického ústavu v Římě, se sídlem právě v budově koleje Nepomucenum, prof. Jaroslav Pánek. Mohli jsme se tak seznámit s výsledky bádání v mnoha oblastech nejen našich, ale i zahraničních historiků, kteří se zajímali o různé otázky spojené nejenom s českou kolejí, ale i s tou předchozí rakouskou, z níž se ta česká vydělila, apod. Seznámili jsme se s nelehkou situací z doby založení koleje, která spadala do doby krátce po likvidaci Papežského státu. Bylo to proto také velké politikum. Zasahoval do toho osobně císař i papež. Zajímavé byly všechny přednášky historiků, kteří pátrali v různých archívech ve Vatikánu, v Německu, v Rakousku a v českých zemích. A bylo konstatováno, že toto téma je velmi významné nejenom pro minulost, ale vyjasňuje nám mnohé věci i pro dnešek, protože je dobré znát vlastní kořeny. Celá konference byla zakončena dnes mší svatou v bazilice sv. Petra u oltáře sv. Václava, které předsedal kard. Coppa.?

Říká současný rektor Papežské koleje Nepomucenum, mons. Jan Mráz o dnes skončené konferenci k výročím Papežské koleje Nepomucenum.

Výstupem z tohoto sympozia bude sborník textů, který by měl jak českému, tak mezinárodnímu publiku vlastně poprvé představit existenci této významné české instituce v zahraničí, která v délce svého trvání představuje jednu z nejdéle působících českých ?přítomností? v zahraničí.

Markéta Šindelářová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.