Benedikt XVI. navštíví letos na podzim římskou synagogu

17.9.2009 

Benedikt XVI. navštíví na podzim římskou synagogu. Papež to potvrdil v telegramu, který dnes zaslal římskému vrchnímu rabínovi Riccardovi Di Segni u příležitosti židovských slavností Roš ha šana, Jom kipur a Sukkot. Papež ve svém poselství vyjádřil židovské komunitě co nejsrdečnější blahopřání k těmto svátkům, aby se staly důvodem společné svaté radosti. Všem židům vyprošuje na Bohu hojné požehnání a neustálé povzbuzení v jejich velkém úsilí za spravedlnost, svornost a pokoj. Svatý otec před blížící se návštěvou v synagoze, která je živena přáním projevit římské židovské obci blízkost svou a blízkost celé katolické církve, ujišťuje jejího rabína, Riccarda Di Segni, svým srdečným přátelstvím. Římský vrchní rabín Riccardo Di Segni, podle sdělení agentur, vyjádřil vděčnost za papežovo výmluvné a významné poselství. Jde o čtvrtou synagogu, kterou Benedikt XVI. navštíví. V srpnu 2005 to byla synagoga v německém Kolíně, v dubnu 2008 synagoga v Park East v New Yorku a letos v květnu v Jeruzalémě navštívil Zeď nářků. Rabínovi Di Segni napsal Benedikt XVI. již krátce po svém zvolení na Petrův stolec list, v němž projevil své přání svěřit ?pomoci Nejvyššího pokračování dialogu a posílení spolupráce se syny a dcerami hebrejského národa.? K návštěvě Benedikta XVI. v římské synagoze dojde 23 let poté, co ji navštívil Jan Pavel II. Toho zde přivítal 13.dubna 1986 vrchní rabín profesor Elio Toaff.

Markéta Šindelářová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.