Kard. Rodé: Bosně hrozi islamizace

25.6.2009 

V Bosně dochází k procesu islamizace, poznamenává kardinál Franc Rodé po svém návratu z této Balkánské země. V ní během minulého víkendu prefekt Kongregace pro instituty zasvěceného života a sdružení apoštolského života na pozvání kardinála Vinko Puljiće a mons. Franjo Komarici navštívil arcidiecézi Sarajevo a diecézi Banja Luka. O situaci katolíků v Bosně hovořil se slovinským kardinálem Rodé Olivier Bonnel z francouzské redakce našeho rozhlasu:

?Jejich počet se zde snížil. Například v diecézi Banja Luka bylo ještě před válkou v letech 91-95 kolem 150 tisíc katolíků. Dnes je jich 35 tisíc. Většina jich odešla, protože jejich domy byly vypáleny, ale také kvůli napětí, ze strachu, že mohou přijít o život. Mnozí katolíci utekli do Chorvatska, ale také do mnohem vzdálenějších zemí jako Austrálie, Kanada nebo Nový Zéland.?

Eminence, to se týká jen Banja Luky nebo i dalších míst?
?Totéž se dá říct o Sarajevu, což je město s 600 tisíci obyvateli a je v něm jen 17 tisíc katolíků, takže se prakticky stalo muslimským městem. Během posledních let tu byla postavena více než stovka mešit a to i ve vesnicích, kde nikdy mešita nestála. Je tu snaha poislamštit oblast Sarajeva stejně tak, jako úsilí udělat ze Srbské republiky zemi pravoslavnou, kde vláda staví pravoslavné chrámy ? mimochodem velmi krásné ? ale je to politika identifikace. Srbové, i ti co jsou aktuálně u moci a dříve byli členy komunistické strany, jsou dnes klidně a otevřeně pravoslavní.?

Kdo dlouhou válkou v zemi utrpěl nejvíc?

?Hlavní obětí této války byli katolíci. Ztratili mnoho kostelů. Ty byly zbořeny nebo vypáleny. Zničeno bylo také mnoho klášterů. Mnoho kněží, řeholníků a řeholnic bylo zavražděno. Krveprolití, které zažila katolická populace bylo obrovské. Musím ale říct, že atmosféra, kterou jsem našel v Banja Luce a zejméma v Sarajevu není pesimistická nebo malomyslná. Spíš se tu projevuje pevná vůle zůstat tu, svědčit o evangeliu a nabízet služby církve nejen katolíkům, ale i pravoslavným a muslimům, zejména pokud jde o sociální služby, vzdělávání a lidskou formaci. Například v Banja Luka se připravuje katolická univerzita, která se chce zaměřit právě na mezináboženský dialog. Doufejme, že tento skvělý nápad mons. Franjo Komarice bude moci být uskutečněn.?

I když trpí, jakou církev jste na své cestě našel?

?Církev, kterou jsem v Bosně a Hercegovině našel, je i přes malý počet věřících, církví živou, aktivní, plnou naděje. Je to církev velmi motivovaná a nechybí jí kněžská a řeholní povolání.?

Jaké je Vaše přání pro budoucnost komunit žijících v Bosně a Hercegovině?

?Kdyby se podařilo vybudovat vztahy tolerance, a pokud možno i určité sympatie, a nastolit spolupráci, například na poli sociálním nebo jiném, byla by to velká věc.?

Říká prefekt Kongregace pro instituty zasvěceného života a sdružení apoštolského života, kardinál Franc Rodé po svém návratu z Bosny a Hercegoviny.

Markéta Šindelářová

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.