Katolické charitativní organizace ke klimatickým změnám

8.6.2009 

Na zasedání klimatické konference OSN v Bonnu (1.-12.června) se účastní také největší katolické humanitární organizace Caritas Internationalis a Mezinárodní spolupráce pro rozvoj a solidaritu (CIDSE) , které vyzvaly mezinárodní společenství, aby připravilo lidstvo na klimatické změny. Představitelé 182 zemí vypracovávají v Bonnu novou dohodu, která by měla být přijata na letošním summitu v Kodani. Podle mínění charitativních organizací nestačí změnám předcházet, ale je třeba pomoci zvláště chudším společnostem zajistit odpovídající adaptační technologie.

Pozitivním příkladem takovéto adaptace je projekt, který realizovala Caritas Internationalis v Bangladéši, kde v regionu Sathkira byly zalesněny břehy řeky speciálně vybranými stromy, které chrání břeh před erozí během tamějších častých povodní, vstřebávají kysličník uhličitý a zároveň dávají plody, které představují dodatečný zdroj obživy pro místní obyvatelstvo. Ve zprávě zmíněných charitativních organizací dále čteme, že svět má dnes zapotřebí velkých investic do rozvoje technologií, které budou životní prostředí nejenom bránit, ale také jej přizpůsobovat novým situacím.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.