Vyjde nové Direktorium pro zpovědníky

4.6.2009 

Jen několik dnů chybí do zahájení Kněžského roku. 19.června na slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova jej zahájí Svatý otec slavnostními nešporami v bazilice sv. Petra. O očekáváních, jež jsou spojena s tímto Rokem kněží, vyhlášeným ke 150.výročí úmrtí sv. Jana Maria Vianneye, patrona kněží, hovořil pro Vatikánský rozhlas sekretář Kongregace pro klérus arcibiskup Mauro Piacenza. Poukázal na to, že Kněžský rok se netýká jenom kněží, ale celé církve. Všichni věřící si mají lépe uvědomit velikost Božího daru, jakým je služebné kněžství. Díky kněžství je Kristus nejenom připomínán, ale je aktuálně přítomen ? ve svátostném rozhřešení, v eucharistii a hlásání Slova. Arcibiskup Piacenza zdůraznil, že se připravuje vydání ?Direktoria pro zpovědníky a duchovní vůdce?. Jeho vydání v rámci Kněžského roku již bylo oznámeno v polovině dubna listem Kongregace, adresovaným všem biskupům světa.

?Z mnoha stran již několik desetiletí přicházejí signály, že svátost smíření prochází hlubokou krizí, zejména pokud jde o počet těch, kteří k této svátosti přistupují. Zdá se také, že stále méně lidí vnímá jasný rozdíl mezi dobrem a zlem, pravdou a lží, hříchem a ctností. S tím souvisí pokles počtu těch, kteří se zpovídají. Pokud chybí cítění hříchu, pak je přirozeně těžké mluvit o svátosti smíření. Hrozí i nebezpečí, že bude zaměňována s návštěvou u psychologa či psychiatra. Na druhé straně však příčina tohoto poklesu je dána také snížením počtu kněží v některých zemích, jakož i falešným pojetím kněžské služby, jež způsobují, že nebývá vždycky snadné nalézt kněze, připraveného celé hodiny zpovídat věřící. Direktorium pro zpovědníky má tedy pomoci znovu objevit tuto svátost Božího milosrdenství jak kněžím, tak penitentům. Patrně přitom také vyjde najevo, jak těsně je spjata s kněžskou identitou. Publikace poskytne podněty pro větší nadchnutí a lepší motivaci ve vztahu k této svátosti.?

Říká arcibiskup Piacenza, sekretář Kongregace pro klérus v souvislosti s novým Direktoriem pro zpovědníky a duchovní vůdce, které vyjde v rámci nadcházejícího Kněžského roku.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.