Předseda Francouzského episkopátu kriticky o Vatikánu

31.3.2009 

Biskupská konference Francie zahájila své plenární zasedání promluvou svého předsedy kard. Ving-Trois, který věnoval hodně prostoru záležitosti zrušení exkomunikace lefébrovských biskupů. Ačkoli podotknul, že biskupové nechtějí činit Papežovi výčitky v době, která je pro něho složitá, přesto kritizoval špatné fungování Vatikánských úřadů. Podle mínění kardinála bylo sejmutí exkomunikace špatně připraveno a vyjádřil také politování nad tím, že biskupové nebyli o plánech Papeže předem informováni. Pařížský metropolita řekl, že se osobně kontaktoval s Benediktem XVI., aby ho ujistil o podpoře Francouzských biskupů a jednak proto, aby poukázal na zhoubné důsledky některých rozhodnutí pro dílo smíření.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.