Hlásat vhod i nevhod

6.3.2009 

Benedikta XVI. a jeho spolupracovníky zítra čeká poslední den postních duchovních cvičení. Kardinál Francis Arinze, který meditace připravuje, dnes hovořil o hlásání Božího Slova a o praktických důsledcích jeho naslouchání a uvádění do života. Exercitátor se inspiroval také slovy, kterými svatý Pavel povzbuzuje Timoteje, aby hlásal Boží Slovo, ať je to ?vhod či nevhod.? Hovoří arcibiskup Tommaso Valentinetti, předseda Pax Christi:

?Apoštol Pavel chce velmi naléhavě povolat učedníka Timoteje, aby byl připraven hlásat Boží Slovo v každé situaci, v těch situacích, kdy se zdá, že je méně vhodné Boží Slovo nejen hlásat, ale svědčit o něm životem. Myslím, že krása života vydaného pro evangelium, je právě v onom hlásání občas nevhod, které svět odmítá a které je znamením odporu.?

Markéta Šindelářová

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.