Benedikt XVI. zahájil postní dobu

25.2.2009 

Na Popeleční středu se nekonala generální audience a Svatý otec jako obvykle v podvečer zahájil postní dobu v bazilice sv. Sabiny na Aventinu slavením mše svaté spojené s udílením popelce. Benedikt XVI. jej přijal z rukou slovenského kardinála Jozefa Tomka, jehož titulárním kostelem je tato starobylá bazilika, kterou spravují dominikáni. Benedikt XVI. ve své homilii mimo jiné řekl:

?Obzvláště příhodná jsou v tomto jubilejním roce, připomínajícím dva tisíce let od narození svatého Pavla, jeho slova z druhého listu Korinťanům: ?Kristovým jménem vyzýváme, smiřte se s Bohem? (5,20). Tato apoštolova výzva zní jako další podnět k tomu, abychom vzali vážně postní pobídku k obrácení. Pavel mimořádným způsobem zakusil moc milosti Boží, milosti velikonočního tajemství, z něhož sama postní doba žije. Představuje se nám jako ?vyslanec? Páně. Kdo jiný nám může pomoci lépe než on, projít tuto trasu vnitřního obrácení plodně? V prvním listu Timotejovi píše: ?Ježíš Kristus přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já mezi ně patřím na prvním místě.? A dodává: ?Ale právě proto jsem došel milosrdenství, aby tím Ježíš Kristus na mně jako na prvním ukázal celou svoji shovívavost; já jsem měl být příkladem pro ty, kdo v něho v budoucnosti uvěří, a tak dosáhnou věčného života? (1,15-16). Apoštol je si tedy vědom, že byl vybrán jako příklad a tento jeho příklad se týká právě obrácení, proměny jeho života, k níž došlo díky milosrdné lásce Boží. ?Ačkoli dříve jsem byl rouhač, pronásledovatel a násilník ? přiznává ? dostalo se mi však milosrdenství? a milost našeho Pána se na mně tím hojněji projevila? (ibid. 1,13-14). Veškeré jeho kázání a celý jeho misijní život byly neseny touto vnitřní pohnutkou, kterou lze převést na základní prožitek ?milosti?. ?Ale Boží milostí jsem to, co jsem ? píše Korinťanům ? pracoval jsem do únavy daleko více než všichni ostatní. Vlastně ne já, nýbrž Boží milost se mnou? (1 Kor 15,10). Jde o vědomí, které prostupuje všemi jeho spisy a působí jako vnitřní ?podnět?, skrze nějž Bůh mohl působit a vést jej stále vpřed k novým nejen zeměpisným, ale i duchovním horizontům.?

PLNÉ ZNĚNÍ homilie Benedikta XVI. je ZDE

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.