Řeholnice se snaží zabránit emigraci

9.2.2009 

Izraelsko-palestinský konflikt v Pásmu Gazy za sebou zanechal nejen zármutek a ničení, ale také obavy z budoucnosti. Také mnozí místní křesťané uvažují o emigraci. Místní církev se proto snaží všemožně podporovat rodiny, říká sestra Mariam, jedna ze sedmi řeholnic Malé rodiny Zvěstování, které slouží v Ain Arik nedaleko Ramallah, kde sídlí nejmenší latinská farnost Svaté země:

?Je to opravdu obtížné. Důvod, proč nás patriarcha požádal, abychom sem přišly, byl právě v tom, abychom se stali jakýmsi orientačním bodem, ale také abychom přinesly útěchu ve víře a povzbuzení k tomu, aby zůstali a neodcházeli, protože pokušení k odchodu do emigrace tu je. Téměř všichni křesťané by odtud odešli, pokud by mohli, mluví o tom zcela jasně.?

Chybí jim ekonomické možnosti k takovému kroku?
?Ano. Ale není také snadné říct ?tak teď jdu do Ameriky?. Ten, kdo tam má například příbuzné, už usazené a zajištěné, na to snad může pomýšlet, ale i tak to znamená budoucnost s velkou neznámou. Zkrátka jsou unavení životem, ve kterém nevidí klidnou budoucnost, třebaže tady nikdo neumírá hlady. Mladí neuzavírají sňatky, protože si nemohou postavit dům. Všichni žijí v nejistotě, co bude druhý den. Potíže jsou také s omezením pohybu. Nemocní lidé mají jen obtížně přístup k léčbě, protože by potřebovali dojet např. do Jeruzaléma.?

Mají potíže také z náboženského hlediska? Mohou jít např. na posvátná místa do Jeruzaléma?
?I křesťané musí žádat o povolení. V posledních letech jsou udělována, dříve to bylo takřka nemožné. Například na vánoce a velikonoce jsou povolení vydávána. V posledních měsících jich ale místní nevyužívali vzhledem k situaci.?

- říká sestra Mariam k situaci křesťanů v Pásmu Gazy.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.