Kardinál Antonelli vystoupil v pražském Kongresovém centru

7.2.2009 

Kardinál Ennio Antonelli, předseda Papežské rady pro rodinu, je v těchto dnech na návštěvě Prahy. Dnes navštívil za doprovodu ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila výstavu "Svatý Václav - ochránce České země", kterou ve spolupráci s Národní galerií uspořádalo Arcibiskupství pražské. S ministrem Pospíšilem se předseda Papežské rady pro rodinu setkal nedávno v Římě při dvoudenní pracovní návštěvě, kdy spolu probrali otázky spojené s posledním vývojem rodinného práva.

Kardinál Antonelli se jako zástupce Vatikánu v těchto dnech v Praze zúčastnil konference na téma ?Rodičovská péče o děti a politika zaměstnanosti?, konané pod záštitou Rady Evropské unie a Evropské komise v Kongresovém centru. V pátek tam pronesl kardinál Antonelli přednášku, ve které formuloval některé rysy ekonomické politiky, příznivě nastavené vůči rodině. ?Bylo by žádoucí ? řekl mimo jiné ? kdyby se podařilo co nejvíce sladit pracovní dobu s časem pro rodinu. Je proto třeba dát podnět podnikatelským aktivitám, které nabízejí pracujícím individuální pracovní vztahy, například pohyblivou pracovní dobu, kontrolu spíše pracovních výsledků než dodržování pracovní doby, částečné úvazky a možnost spojit zaměstnání s prací v domácnosti. Je zapotřebí uznat důstojnost a užitečnost práce v domácnosti a odpovídajícím způsobem ji odměnit, aby bylo dáno rodičům, zejména matkám, možnost svobodně si vybrat péči o děti, a nestrádat při tom ekonomicky.?

?Proč postihovat matku za to ? zeptal se kardinál Antonelli ? že se stará o děti? Proč by se rodina, která se rozhodne mít děti, měla stávat chudší? Je zapotřebí zasadit se o větší spravedlnost v oblasti daňové politiky a podpořit tak vůli manželů mít děti. Daňová povinnost by měla brát zřetel nejen na celkové příjmy rodiny, ale na počet jejích členů (na počet dětí, popřípadě nemohoucích osob). Proč se s těmi, kteří se rozhodnou mít více dětí ? ptal se dále kardinál ? zachází stejně jako s těmi, kteří je nemají, mohou šetřit nebo se bavit a v budoucnu se třeba těšit z důchodu, který bude záviset na práci dětí těch druhých??

?Nakonec je také zapotřebí, řekl kardinál Antonelli v pražském Kongresovém centru, aby rodiny měly k dispozici odpovídající služby výchovně-vzdělávacího sektoru (jesle, školky, školy). Je tedy třeba stimulovat spolupráci mezi veřejnými institucemi, soukromým sociálním sektorem, občanskými sdruženími a sítí samotných rodin. Je především třeba nabízet všem, i těm chudším rodinám možnost volit si svobodně a bez neúnosného finančního zatížení školu, která nebude státní. Proč je v některých zemích ? jako např. v Itálii ? nabídnuta pouze bohatým rodičům možnost vybrat si školu, která je v souladu s jejich výchovnou orientací? Tuto možnost by měli mít všichni. Politika se musí snažit dělat krůčky tímto směrem, aby tak přispěla k budování společnosti, příznivěji nastavené k rodině. Tak se celá společnost stane soudržnější a její rozvoj bude udržitelnější.? Řekl kardinál Antonelli na své páteční přednášce v Praze.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.