V Gaze žije také 5 tisíc křesťanů

8.1.2009 

Nikoliv slavnostní entré, nýbrž tichou modlitbu zvolili východní patriarchové při vstupu do Betlémské baziliky na slavnost Zjevení Páně. Připomněli si tak civilní oběti v Pásmu Gazy. V oblasti konfliktu žije také na pět tisíc křesťanů. Pro vatikánský rozhlas to připomněl P. Ibrahim Faltas z Jeruzaléma:

?Celá situace v Gaze je dramatická. Jsme v kontaktu s tamními křesťany: lidem je zle, velmi zle. Nezapomeňme, že tam žije pět tisíc křesťanů. Asi sto rodin z Gazy přišlo do Zajordání slavit vánoce. Dostali od Izraelců povolení, ale teď se nemohou vrátit. Nevědí, zda vůbec v Gaze najdou svůj dům... Je to opravdu velké drama. Neumíte si představit, jak tam trpí.?

V jaké lhůtě lze podle vás očekávat příměří?

?Doufáme, že v nejbližších dnech dojde k utišení zbraní na obou stranách, protože lidé už opravdu nemohou dál. Nechceme další mrtvé a zraněné, dost bylo násilí v téhle zemi. Musíme udělat, všechno, co se dá, ale také Evropa by měla sehrát důležitou roli. Příměří nestačí. Je nutné najít řešení situace. Vyzývám celé mezinárodní společenství, tentokrát velmi vážně. Pohleďte kolik mrtvých a zraněných, zvláště dětí. Co udělali tyhle děti, že museli umírat takovým způsobem??

- to byl hlas P. Ibrahima Faltase z Jeruzaléma.
Dramatická situace v Pásmu Gazy nezastavila příliv poutníků do Svaté země. Všechny turistická a náboženská místa na severu země jsou otevřena. Jediné omezení by se mohlo týkat oblasti Olivové hory, kde je situace průběžně monitorována. Otevřená je i cesta k Mrtvému moři.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.