Italská církev zintenzivňuje materiální pomoc rodinám v nouzi

30.12.2008 

Církev v Itálii hodlá posílit svou charitativní činnost ve prospěch rodin, které se ocitli v ekonomických těžkostech. Využije přitom také fondu nazývaného ?8 promile?, z něhož jsou financovány aktivity církve v Itálii. Řekl to předseda Italské biskupské konference kard. Angelo Bagnasco, který také poukázal na to, že ekonomická situace se v Itálii zhoršuje již delší dobu a proto se na úrovni farností zvýšila nabízená pomoc již dříve. Rozhovor s předsedou italského episkopátu je odpovědí na včerejší tvrzení italského ministra veřejné správy Renata Brunetty, který prohlásil, že by bylo zapotřebí, aby církev dělala více, protože fond ?8 promile? je tvořen penězi ze státní pokladny. Fond 8 promile tzn. 0,8 procenta z daní je částka, kterou poskytuje Italský stát na určité cíle buď podle rozhodnutí daňového poplatníka anebo, nespecifikuje-li plátce daní její určení, je vypočítávána poměrně podle preferencí ostatních plátců, kteří svou vůli vyjádřili. Mezi příjemce peněz z tohoto fondu patří mimo jiné subjekty také katolická církev, která dostává v průměru kolem 960 milionů euro za rok. 35% této sumy bylo dosud určeno na živobytí pro duchovenstvo a 20% na charitativní cíle. Zbytek peněz slouží k udržování a budování infrastruktury, k evangelizaci, náboženskému kultu a druhotně také na sociální účely na místních úrovních. Otázka tzv. ?osmi promile? je v Itálii často nanášena jako téma politické diskuse zejména různými radikálními kruhy.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.