Při službě evangeliu bylo letos ve světě zabito 20 osob

30.12.2008 

Agentura Fides, která podléhá Kongregaci pro evangelizaci národů, vydala zprávu, ve které pravidelně, vždy koncem kalendářního roku, shrnuje údaje o počtech obětí na životech mezi misionáři a pastoračními pracovníky. V roce 2008 bylo ve službě evangeliu zabito celkem 20 osob: 16 kněží, 1 řeholník a 2 katoličtí laici. Asie je kontinentem, ve kterém došlo k největšímu počtu těchto vražd.

Dva tisíce let po svatém Pavlovi tak svědci a mučedníci stále připomínají jedinečnou moc lásky ke Kristu, která přemáhá nenávist a násilí. Při hlásání dobré zprávy evangelia v různých částech světa se tedy stále vyskytují těžké zkoušky: diskriminace, pronásledování a dokonce i smrt. Situace a kontexty těch, kdo dosvědčili lásku ke Kristu, jsou velmi odlišné. Svědkem této lásky byl v Iráku, zmítaném poválečným chaosem, mons. Rahho, chaldejský biskup Mosulu, který byl unesen po bohoslužbě Křížové cesty. V jiných státech, např. Venezuela a Kolumbie byly na pozadí dramatické chudoby a násilí zabiti O.Orellana Hidalgo, jehož tělo bylo nalezeno v jeho domě v Caracasu a O.Jiaime Ossa Toro, ubodaný v Medelinu.

Mnozí pastorační pracovníci byli zabiti při zdánlivých pokusech o loupežné přepadení jako O. Brian Thorp, zavražděný ve své farnosti v Lamu v Keni. Jiní byli zabiti proto, že se postavili na odpor nenávisti svojí láskou. Mezi nimi je O.Bernard Digal, jedna z obětí vlny antikřesťanského násilí, jehož se dopustili hinduističtí extrémisté v indickém státě Orissa. Další byli zavražděni při modlitbě jako O. Reynaldo Roda, který byl zastřelen v kapli své misijní stanice na Filipínách, kde těsně před tím vedl modlitbu růžence.

Agentura Fides ve své zprávě zdůrazňuje, že všichni ?bez výjimečného hrdinství nebo slavnostních prohlášení, neváhali vystavovat své životy každodennímu riziku, když setrvávali s místními obyvateli, aby jim zprostředkovávali životodárný dech naděje?. Činili tak v zemích, poznamenaných tragickými rozbroji jako Sri Lanka, země otřásané neustálými ozbrojenými střety mezi armádou a povstalci. Tady byl zabit O.Xavier Karunaratnam, který se věnoval podpoře a pomoci obětem tohoto konfliktu z řad civilistů. V bolestí zmítané Demokratické republice Kongo nalezl smrt laický misionář Bodlin Ntamenya, pocházející z Gomy, který byl zabit při vykonávání své práce v jedné z válečných zón.

Existují pak také oběti zcela šílené fúrie vraždění. A to je případ dvou jezuitských kněží O.Otto Messmera a O.Victora Betancourt, kteří byli zabiti ve vlastním bytě v Moskvě jedním psychicky nemocným člověkem. Do seznamu je třeba zařadit také velký počet těch, o nichž nikdy žádná zpráva nebude poskytnuta, ale kteří v různých koutech naší planety trpí a nezřídka platí životem za svou víru v Krista. Jak řekl kdysi Jan Pavel II., je to ?šik neznámých vojínů velké věci Boží, bez nichž by církev i svět byly nezměrně chudší?.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.