Papež znepokojen rostoucím násilím v Mumbaji

27.11.2008 

?Hlubokou bolest nad oběťmi série atentátů v indické Mumbay? (Bombaj), kde bylo včera zabito nejméně sto lidí a přes tři sta jich bylo zraněno, vyjádřil Benedikt XVI. V telegramu podepsaném kardinálem Bertonem, státním sekretářem Svatého stolce a adresovaném arcibiskupovi Bombaje, Oswaldu Graciasovi, vyjadřuje přání, aby byla ?učiněna přítrž teroristickým akcím, které vážně zraňují lidskou rodinu a ničí mír a solidaritu nutnou k budování civilizace hodné vznešeného povolání člověka k lásce vůči Bohu a bližním.? Papež vyjadřuje hluboké znepokojení nad stupňujícím se násilím v Mumbaji a ujišťuje o své blízkosti všechny, kteří jsou zasaženi těmito strašlivými teroristickými činy. Svatý otec se modlí za oběti i jejich rodiny a prosí Boha, aby utěšil zraněné a ty, kdo oplakávají své blízké.
S kardinálem Oswaldem Graciasem se do Bombaje spojil také náš kolega Sergio Centofanti:

?Všichni jsme tím, co se stalo šokováni. Tito teroristé nejsou jen proti vládě, ale proti celému indickému národu. Teroristické útoky jsme tu měli už dříve, ale nikdy ne tohoto typu. Nyní musíme zůstat všichni sjednoceni: všechna náboženství, všechen lid musí v této chvíli zůstat sjednocen, a bojovat proti tomuto násilí.?

Jaké jsou v této situaci reakce křesťanů?

?První věcí je modlitba, modlitba za všechny a za mír. Indický národ potřebuje mír, kulturu míru, kulturu nenásilí, Kristovo poselství, které je poselstvím pokoje, radosti a lásky.?

Letošní rok je jedním z nejdramatičtějších v moderní indické historii. Hovoří Michel Guglielmo Torri, profesor dějin Asie z univerzity v Turíně:

?Nemyslím, že se Indie stala obětí mezinárodního terorismu, myslím, že je spíš obětí formy terorismu, která souvisí s vnitřním napětím v zemi. Napětí je v Indii mnoho a pojí se částečně s ekonomickým rozvojem, k němuž došlo na začátku 90. let a které přineslo velký rozvoj indické ekonomiky. Z toho růstu má však prospěch pouhá šestina obyvatel, zatímco zbytek je z něj buď vynechán nebo je jím dokonce znevýhodněn. Kromě toho je tu také napětí související se situací menšin, které jsou diskriminovány. Největší z nich je muslimská. Nespravedlnosti vůči ní nebyly vyřešeny za použití demokratických nástrojů. Myslím, že právě to vede k těmto formám terorismu.?

Komentuje teroristické útoky v Indii Michel Guglielmo Torri, profesor dějin Asie z univerzity v Turíně.

Markéta Šindelářová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.