Biskupové Chile na návštěvě ve Vatikánu

25.11.2008 

?Je to dar Boží, smět navštívit hrob apoštolů a obnovit věrnost našim počátkům, svatému Petrovi a papeži Benediktovi,? shrnul cíl návštěvy chilských biskupů, kteří jsou v Římě na ?ad Limina,? jejich předseda mons. Alejandro Goic Karmelic. Jako ostatní latinskoamerické země, také Chile žije uskutečňováním pastoračních plánů, které vzešly z loňského setkání v Aparecidě.

?Jako biskupská konference jsme nedávno zveřejnili pastorační směrnice navazující na dokument z Aparecidy, které všechny diecéze začínají uskutečňovat. Je to výzva k nové evangelizaci v aktuálním kontextu naší země, zvláštní pozornost je třeba věnovat rodině a mládeži, protože - jak bylo řečeno v Aparecidě ? právě tyto kategorie jsou ve společnosti, v níž žijeme, nejzranitelnější. V misiích a v pastoračních plánech diecéze je pak také velká pozornost věnována laikátu a jeho větší angažovanosti ve společnosti. Chceme tuto angažovanost posílit přítomností laiků ve výchově, ve světě politiky a společenských vztahů, aby křesťané hlouběji a štědře realizovali evangelní hodnoty.?

Latinskoamerická církev se svou kontinentální misií, chce také bránit hodnotu života od početí do přirozené smrti.

?Co se týká interrupcí, není možné, že vláda předloží propotratový zákon, protože nebyl v programu současného prezidenta republiky. Je pravda, že tu existují skupiny, které chtějí prosadit legalizaci takzvaných terapeutických potratů, ale naštěstí většina země je proti a doufáme, že to tak bude i nadále.?

Chile je jednou z ekonomicky nejvíce prosperujících zemí Latinské Ameriky.

?Zaznamenali jsme, při mnoha příležitostech, velké sociální nerovnosti, zejména v těch nejzranitelnějších a nejchudších částech chilské společnosti. Chile nepochybně obhájilo demokracii, společenské soužití a ekonomicky zesílilo. Je jednou ze zemí regionu s nejrychlejším tempem rozvoje, ale nepodařilo se jí stát se společností sociálně spravedlivější. Myslím, že v příštích prezidentských volbách bude jedním z hlavních témat právě to, jak spravedlivěji rozdělovat hmotné bohatství mezi ty nejchudší vrstvy. Objektivně je také třeba říci, že aktuální světová krize, která je v jistém smyslu plodem lidského egoismu, stojí nyní v centru pozornosti současné ekonomické politiky vlády a doufáme, že tato politika bude moci pokračovat. Ale je ještě potřeba učinit onen krok k větší sociální rovnosti. Nedávným sociálním týdnem, který se konal ve všech chilských diecézích, chtěla církev věřícím tato témata přiblížit.?

Předseda Chilské biskupské konference také potvrdil, že jednou z priorit církve je evangelizace původního obyvatelstva země a jeho větší zapojení do společnosti.

Markéta Šindelářová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.