Revize francouzského ekumenického překladu

29.1.2004 

Francouzský ekumenický překlad Pentateuchu, tj. 5 Mojžíšových knih, byl nově korigován. Na revizi spolupracovali Ekumenické sdružení pro biblický výzkum, nakladatelství Cerf a Francouzská biblická společnost. Nový text byl představen 23. ledna v Ženevě, v sídle Světové rady církví. Nový sekretář organizace, pastor Samuel Kobia, ocenil novou verzi překladu, jako zásadní pro rozvoj ekumenismu pro současnost i budoucnost.

Podle Thomase Roemera a Jacquese Brienda, kteří patřili do skupiny korektorů, se na samotném textu mnoho nezměnilo. Zcela však byly přepracovány úvody a poznámkový aparát. Ekumenický překlad francouzské Bible zahálo roku 1967 vydání Listu Římanům. Roku 1972 byl publikován Nový Zákon a Starý následoval roku 1975.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.