Poselství Svatého otce k postní době vybízí k reflexi nad situací dětí

29.1.2004 

?Kdo přijme jediné takové dítě ve jménu mém, přijímá mne.? Tak zní téma dnes zveřejněného poselství Svatého otce k Postní době. Letošní půst má být příležitostí k reflexi nad situací dětí v současné společnosti, v rodinách i v církvi.

?Ježíš staví děti vedle ?nejmenších bratří?, tedy těch, kdo jsou chudí, potřební, hladoví a žízniví, cizinci, nazí, nemocní a ve vězení. Když je přijímáme a milujeme ? nebo naopak jsme k nim lhostejní a odmítáme je ? nakládáme stejným způsobem s Ním, protože v On je zvláštním způsobem přítomen v nich,? píše v úvodní části svého postního poselství Jan Pavel II. Prochází pak evangelijní úryvky o Ježíšově Vtělení a jeho dětství. Připomíná, že později, v době svého veřejného působení Kristus představuje obraz dítěte jako vzor pravého učedníka a přislibuje Boží Království těm, kdo ?budou jako děti?.

?Stát se malými a přijímat malé, jsou dvěma aspekty jediného učení, které Pán předkládá svým učeníkům také v naší době,? zdůrazňuje Svatý otec. Ve třetí části svého poselství připomíná papež všechny ty, kdo se věnují péči o děti jak v dobře fungujících rodinách, tak i za mimořádných okolností, jako jsou válečné konflikty, násilí, těžká ekonomická situace apod.

?Vedle velkorysosti však zaznamenáváme také egoismus těch, kdo děti ?nepřijímají?. Jsou tu mladiství, hluboce zranění násilím dospělých: sexuální zneužívání, nucení k prostituci, zapojení do distribuce i užívání drog; děti nucené k práci nebo zneužívané v boji; nevinní, poznamenaní navždy rozdělením rodiny, malí zapojení do ohavného obchodu s orgány a s lidskými osobami. A co říci k tragédii Aids, s jeho zničujícími důsledky v Africe? Hovoří se nyní už o milionech osob zasažených touto ranou, a mezi nimi je mnoho těch, kdo jsou nakažení od narození. Lidstvo nesmí zavírat oči před tak znepokojujícím dramatem!? apeluje na svědomí Svatý otec.

V závěru poselství k letošnímu postu, který začne popeleční středou 25. února, spojuje Jan Pavel II. bolest mnoha trpících dětí s utrpením Ježíše Krista. On totiž přijal lidské utrpení a rozjasnil ho světlem vzkříšení, ve kterém smrt byla navždy přemožena. To je tajemství křesťanské naděje, které Svatý otec překládá k rozjímáním v postní době, spolu s výzvou k intenzivnější modlitbě, pokání a pozornosti k potřebným.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.