Benedikt XVI. o roli žen v církvi

15.11.2008 

?Stále naléhavější je apoštolské působení katolických laiků v církvi i ve světě?, zdůraznil dnes Benedikt XVI. na setkání se členy Papežské rady pro laiky na závěr jejího plenárního zasedání u příležitosti 20.výročí vydání exhortace Jana Pavla II. Christifideles laici. Podle papeže je apoštolské působení věřících laiků ve světě a v církvi zapotřebí stále více. Jsou povoláni dosvědčovat ?krásu pravdy a radost z křesťanského způsobu života? v rodinách, ve světě práce, ve společnosti a zejména mezi mládeží. Benedikt XVI. řekl:

?Každé prostředí, okolnost a činnost, v nichž by mohla zazářit jednota mezi vírou a životem patří do zodpovědnosti věřících laiků, vedených touhou sdílet dar setkání s Kristem a jistotou důstojnosti lidské osoby. Berou na sebe úkol dosvědčovat lásku zejména vůči nejchudším, trpícím a potřebným, přijímat jakýkoli křesťanský závazek směřující k vytváření spravedlivějších a mírumilovnějších podmínek lidského soužití, a otevírat tak nové hranice evangeliu.?

Benedikt XVI. žádal Papežskou radu pro laiky, aby se věnovala formaci, svědectví a spolupráci s věřícími laiky v nejrůznějších situacích, zvláště jsou-li ve hře autenticky lidské hodnoty života ve společnosti:

?Zdůrazňuji zejména nezbytnost a naléhavost evangelní formace a pastoračního doprovázení nové generace katolíků, zapojených do politiky, aby byli zásadoví ve víře, kterou vyznávají, zachovávali mravní pevnost a schopnost kulturního soudu, profesionální kompetenci a nadšení pro obecné dobro.?

Potom Benedikt XVI. znovu podtrhnul roli žen v životě církve a společnosti. ?Muž a žena, rovní si co do důstojnosti ? řekl papež ? jsou povoláni vzájemně se obohacovat ve společenství a spolupráci, nejenom v manželství a v rodině, ale i ve všech dimenzích života společnosti.

?Po křesťanských ženách se žádá uvědomělost a odvaha, aby mohly čelit náročnému poslání, při kterém jim však nechybí podpora výrazného tíhnutí ke svatosti, pozoruhodná pronikavost v rozlišování mezi kulturními proudy naší doby a zvláštní vášeň v péči o lidskost, jež je charakterizuje. Nikdy nebude řečeno dost o tom, jak velmi si církev váží, uznává a cení účasti žen v jejím poslání služby šířit evangelium.?

Papež s upokojením poukázal na rostoucí účast věřících laiků na životě farností a diecézí a poukázal na ?novou etapu sdružování? laiků v různých asociacích, církevních hnutích a nových společenstvích.
Ve svém úvodním pozdravu Svatému otci, poukázal kardinál Stanislav Rylko, předseda zmíněné Papežské rady, na ?nezbytnost vydávat autentické a přesvědčivé křesťanské svědectví právě dnes?:

?V době ?podivného zapomnění na Boha?, ?unaveného a vybledlého křesťanství? nemalého počtu pokřtěných, zakoušíme naléhavou potřebu nové generace křesťanů bohaté nadšením a radostí z víry, oživované mocným misionářským cítěním, schopné jít odvážně proti proudu dominantní sekularizované kultury ve stálé připravenosti podávat důvody naší naděje: tj. křesťanů, kteří budou opravdu solí země a světlem světa?.
Řekl kard. Rylko, předseda Papežské rady pro laiky na dnešním setkání s Benediktem XVI.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.