Benedikt XVI.: Dítě má svou důstojnost i před svým narozením

15.11.2008 

Nemocným dětem je třeba nabídnout tu nejlepší ?kvalifikovanost a lidskost,? zdůraznil Benedikt XVI. dnes dopoledne účastníkům končící 23. Mezinárodní konference, kterou ve Vatikánu pořádala Papežská rada pro pastoraci ve zdravotnictví. Při audienci, kterou jim udělil, papež vyjádřil naději, že tato konference přispěje ke zvýšení citlivosti veřejného mínění na povinnosti vůči dětem a jejich harmonickému tělesnému i duchovnímu rozvoji.
Upozornil na potřebu zlepšit hygienické a zdravotnické podmínky v některých zemích, což by mělo za následek snížení vzniku mnoha nemocí a celkově by prospělo vývoji a zdraví dětí. Výzva zahrnuje všechny: rodiny, lékaře i veškerý zdravotnický personál. Benedikt XVI. dále řekl:

?Medicína někdy stojí před obtížnou volbou, například pokud se týká dosažení rovnováhy mezi uplatněním a zřeknutím se terapie tak, aby byla zajištěna adekvátní ošetření skutečných potřeb malých pacientů a nepodléhalo se experimentování. Není zbytečné připomínat, že v centru každého lékařského zákroku musí být vždy docílení opravdového dobra dítěte, musí být brán ohled na jeho lidskou důstojnost se všemi právy. Je třeba o něj vždy pečovat s láskou, pomáhat mu čelit utrpení a nemoci, a to také před narozením, v míře jež odpovídá situaci.

Je nutné mít na paměti také emoční dopad nemoci a léčby, které je dítě vystaveno, a která je mnohdy velmi invazivní, a zajistit jeho neustálou komunikaci s rodinou. Jestliže zdravotnický personál, lékaři a sestry, cítí tíhu utrpení malých pacientů, kterým slouží, lze si velmi dobře představit o kolik větší je bolest, kterou zažívají jejich rodiče.?

Svatý otec také připomněl křesťanský rozměr služby nemocným dětem, která je odrazem Ježíšovy lásky k nejmenším.

?Už ve starověku byla uznávána důležitost respektu k dětem, daru a cennému dobru společnosti, jemuž patří lidská důstojnost v plnosti ještě před jeho narozením, když se nachází v matčině lůně. Každá lidská bytost má hodnotu sama v sobě, protože je stvořena k obrazu Božímu, a jeho očím je o to dražší, čím slabší se jeví lidskému pohledu.?

Benedikt XVI. pak připomněl, že církev nezapomíná ani na sirotky a opuštěné děti, nevinné oběti ozbrojených konfliktů, chudoby a epidemií na celém světě, a oceňuje iniciativy bohatších národů ve prospěch zlepšení jejich rozvoje. V závěru papež poděkoval všem, kteří své osobní síly a materiální zdroje dávají do služeb nemocným dětem.

Markéta Šindelářová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.