Evropští protestanté připravují společnou deklaraci o eutanázii

23.10.2008 

Evropské protestantské církve připravují společnou deklaraci o eutanázii. Z pověření Společenství protestantských církví v Evropě se sešla ve Vídni skupina expertů v oblasti etiky. V prohlášení vydaném 20. října informují, že první konzultace byla věnována stanoviskům jednotlivých církevních komunit k otázce eutanázie. Podle koordinátora setkání, pastora Dietera Heidtmanna vycházejí všechny komunity ze stejných hodnot a přesvědčení, ale v konkrétních otázkách docházejí k různým závěrům. Vyjádřil nicméně naději, že příští zasedání Rady společenství protestantských církví v Evropě, plánované na leden příštího roku v Norsku, přinese společnou evangelickou deklaraci o eutanázii. Jde o to, aby evropští protestanté promluvili k tak vážnému tématu jedním hlasem, uvedl pastor Heidtmann.

Společenství protestantských církví v Evropě existuje pod tímto názvem od roku 2003. Jeho počátky jsou ale o třicet let starší. V roce 1973 uzavřela církevní společenství vzešlá z reformace dohodu, zvanou Leuenberská konkordie, podle švýcarského městečka Leuenberg nedaleko Basileje. V současné době do ní patří 105 evropských evangelických církví.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.