Probíhá setkání představitelů pravoslavných autokefálních církví

11.10.2008 

V rámci pravoslavných oslav Roku sv. Pavla začalo včera v Istanbulu setkání představitelů autokefálních církví. Závěrečné nedělní eucharistie se zúčastní rovněž papežská delegace. Setkání probíhá v sídle ekumenického patriarchátu na Farnaru. Nechybí na něm patriarchové Alexandrii, Antiochie, Jeruzaléma ? a tentokrát ani Moskvy. Setkání vyvrcholí nedělní eucharistií v patriarchálním chrámu sv. Jiří, kterou bude celebrovat Bartoloměj I. Vatikánskou delegaci, která se slavnostní bohoslužby zúčastní, vede arcipresbyter baziliky sv. Pavla za hradbami, kard. Andrea Cordero Lanza di Montezemolo.
Překvapením je účast moskevského patriarchy, Alexeje II. Více o tom z Moskvy Wojciech Raiter:

?Letos v červenci se Alexej II. setkal s konstantinopolským patriarchou Bartolomějem I. v rámci oslav 1020 let Křtu Rusi. Když ho tehdy Bartoloměj I. zval na říjnové setkání, považoval za nemožné, aby se představitelé moskevského patriarchátu účastnili akcí spolu s představiteli pravoslavných církví, které neuznávají všechny pravoslavné komunity světa. Šlo mu zejména o estonskou autonomní církev, která se oddělila od moskevského patriarchátu a navázala vztahy s konstantinopolským. Vzhledem k cestě Alexeje II. do Istanbulu se lze domýšlet, že konstantinopolský patriarchát se přizpůsobil přání moskevského patriarchy.?

V neděli odpoledne začne v sídle Konstantinopolského patriarchátu mezinárodní symposium o sv. Pavlu, spojené s poutí na místa, kde působil. Vedle představitelů pravoslavných církví se ho zúčastní teologové z celého světa. Leteckým speciálem se vydají do Smyrny, Efezu, Attálie a na ostrovy Rhodos a Krétu, kde ve čtvrtek symposium skončí.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.