Evropský parlament o situaci křesťanů na Blízkém východě

11.10.2008 

Situací křesťanů na Blízkém východě, zejména ve Svaté Zemi a v Iráku, se zabýval Evropský Parlament. Debatu o svobodě náboženství v jeho bruselském sídle zorganizovaly frakce lidové a demokratické strany. Zúčastnil se jí také podsekretář Kongregace pro východní církve, P. Krzysztof Nitkiewicz. Upozornil na různé formy diskriminace křesťanů na Blízkém Východě. Například pomoc z Evropské Unie k nim často nedorazí, protože si ji přivlastní muslimové:

?Problémem Blízkého východu je právě rozdíl mezi svobodou kultu a svobodou náboženství. Často tyto dva pojmy zaměňujeme. Svoboda kultu je téměř ve všech blízkovýchodních zemích garantována, je možné sloužit mše, udělovat svátosti. Náboženská svoboda je ale pojem značně širší. Je to například právo konvertovat ke křesťanství, je to právo uzavřít manželství tam, kde např. ženich je křesťan a nevěsta muslimka, což je naprosto zakázané ve většině zemí Blízkého východu. Podobně je to s životem podle křesťanských zásad. V tom jsou nedostatky a proto Evropská unie v kontaktu s vládními představiteli tohoto regionu často požaduje zabezpečení práv pro křesťany.?

Naléhavým problémem je podle P. Nitkiewicze emigrace křesťanů. Týká se to zejména vystěhovalců z Iráků. Podsekretář Kongregace pro východní církve vyzval k reflexi nad tím, jak zadržet vlnu migrace a zároveň jak přijímat blízkovýchodní křesťany v Evropě a zajistit jim důstojné sociální podmínky. Představitel Svatého stolce upozornil také na to, že i na Evropě záleží zda země, ve které se rodila církev, bude jen velkým muzeem bez křesťanů.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.