Biskupský synod věnoval čtvrtý den práci v diskuzních skupinách

8.10.2008 

Čtvrtý den biskupského synodu byl poprvé věnován práci v malých diskuzních skupinách. Byli zvoleni jejich moderátoři a zpravodajové. Odpoledne se pak všichni synodní otcové shromáždili ke společné diskuzi. Včera odpoledne bylo synodu také předáno poselství Ekumenické rady církví. Ta v něm připomíná, že ?hledání viditelné jednoty Církve představuje nezbytnou dimenzi jejího života a poslání.?
Jedním z témat, kterým se včera odpoledne biskupové věnovali, byl problém náboženských sekt, zejména v afrických zemích. Hovořil o tom konžský biskup, mons. Laurent Monsengwo Pasinya:?Sekty představují velké riziko, protože Bibli interpretují fundamentalistickým způsobem a otřásají tak chápáním Bible i za strany křesťanů. To komplikuje naše evangelizační úsilí a poznávání Bible. Pokud nebudeme tomuto problému věnovat dostatečnou pozornost, riskujeme, že naši křesťané opustí katolickou církev.? Tomuto problému lze čelit tím, že se bude pozornost věnovat celé Bibli, ne jen některým veršům, ale koherentnímu celku a zároveň se bude dávat důraz i na apoštolskou tradici, uvedl mons. Pasinya.

Markéta Šindelářová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.