Nová velvyslankyně Bosny a Hercegoviny u Svatého Stolce

18.9.2008 

Papež Benedikt XVI. podpořil obyvatele Bosny a Hercegoviny ve snahách na cestě ke smíření. papež zdůraznil, že žádná civilní ani náboženská skupina nemá právo používat násilí a utlačovat ostatní. Učinil tak při uvítání nové velvyslankyně Bosny a Hercegoviny, paní Jasny Krivošič-Prpič, kterou přijal dnes v Castel Gandolfo. Nasloucháním rozumu může, podle papežových slov, každý najít sílu překonat stará rozdělení a doslova překovat meče v radlice. Papež vyjádřil politování nad tím, jak se bohatá pluralita kultur v Bosně a Hercegovině stala v minulosti často pramenem nedorozumění a napění.
Benedikt XVI. vyzval k respektování práva a zákonů, posílení role nezávislého soudnictví a k potlačování korupce a dalších forem kriminality. Nabídl pomoc ze strany církve ve spolupráci s jejími farnostmi, školami a sociálními zařízeními, aby se dosáhlo posunu ke smíření a společenskému rozvoji. Upozornil při tom také na důležitost mezináboženského a ekumenického dialogu.
Filoložka a žurnalistka Jasna Krivošič-Prpič pracovala v minulých letech pro svou vládu v oblasti obchodu a donedávna zastávala funkci viceprezidentky Agentury pro podporu zahraničních investic v Bosně a Hercegovině.

Petr Vacík

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.