Sv. František Saleský - patron katolických novinářů

24.1.2004 

Svatý František Saleský, jehož liturgická památka připadá na dnešek, je biskupem a doktorem církve, a papež Pius XI. ho v roce 1923 jmenoval patronem katolických novinářů. Proč? O tom více redaktor našeho rozhlasu, Sergio Centofanti.

Svatý František Saleský se narodil v Savoji v roce 1567 a ve svých 35 letech se stal biskupem Ženevy, kde v té době převažovali Kalvinisté. Jsme na počátku roku 1600: před něco více než 50 lety církev zažila oddělení protestantů a tisk je teprve v plenkách. Sv. Františkovi Saleskému nestačí kázání od ambonu a proto vymýšlí plakáty: píše desítky a desítky náboženských textů na listy papíru, které nechává dávat pod dveře domů nebo připevňuje na stěny, aby rozšířil katolickou víru tam, kam nemůže dosáhnout jeho hlas. Jeho jazyk je jednoduchý: je jiný než teologické disputy a chce mluvit o konkrétních problémech lidí. Ve Filotei, jednom ze svých nejznámějších děl, uvádí: ?Tvůj způsob hovoru ať je klidný, ryzí, jasný, bez příkras, jednoduchý a opravdový... zdrž se vymýšlení... a v žádném případě není dovoleno jít proti pravdě?. Tato slova se pak stala aktuálními pravidly žurnalistiky. Také s tím, kdo smýšlel jinak, užíval svatý František metodu dialogu proti strohosti konfrontace: ?Když je třeba někomu odporovat, píše, je třeba to dělat s velikou mírností?. A pak radí mluvit méně, což neznamená ?mluvit málo, ale nemluvit zbytečně. Co se týká slov, nehledí se na kvantitu, ale na kvalitu?. František Saleský, známý jako svatý mírnosti, chtěl ve světě zmítaném rozdělením sdělovat naději a šířit poselství dobra. Říkával: ?Jestli by se podařilo ve světě vymýtit zlořečení, zmizela by velká část hříchů a zloby?.

Jiří Sýkora

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.