Francouzští biskupové na návštěvě u papeže

24.1.2004 

Jan Pavel II. přijal další skupinu francouzských biskupů, kteří jsou v Římě na své návštěvě Ad limina. Svatý otec v promluvě k biskupům z Toulouse a Montpellier zdůraznil nutnost obnovy pastorace povolání. Důležité je posílit identitu kněží, kteří mají být jak svědky tak i apoštoly. "Poslání kněze musí být zakotveno v každodenním vztahu s Kristem, do kterého patří eucharistická slavnost, liturgie hodin, četba Božího Slova a modlitba," uvedl Svatý otec. Vyzval dále biskupy, aby pravidelně navštěvovali své kněze a poznávali podmínky, ve kterých pracují. Biskupové si mají být vědomi obtíží, jaké kněží prožívají v současné krizi celibátu a mají vyzývat k návratu každého, kdo by nerespektoval povinnosti svého stavu. Jan Pavel II. vyzval francouzskou církev k evangelizaci světa, který nejenže nezná základní pravdy víry, ale zapomněl dokonce na základní kulturní prvky křesťanství.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.