Papež se setkal s představenými římské kurie

13.11.2017 

Dnešní dopolední program Svatého otce tvořila porada s představenými všech úřadů římské kurie v Boloňském sále Apoštolského paláce. Hovořilo se o kněžské formaci na základě dokumentu Kongregace pro klérus nazvaného Ratio fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, který byl publikován loni v prosinci. Tento dokument, který odráží magisterium nynějšího pontifikátu, klade důraz na potřebu integrální lidské a nikoli pouze akademické formace kněží, a to jak před vstupem do semináře, čímž je míněna prezentace duchovenského povolání a jeho vnímání v církvi, potom během samotné přípravy kandidáta v kněžském semináři, jakož i po přijetí svátosti svěcení během kněžké služby.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2017 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@vatiradio.va.