Papež: Bůh nikdy nepopírá sám sebe a nikdy neklame

11.10.2017 

Svatopetrské náměstí dnes za římského babího léta zaplnilo dvacet tisíc poutníků, aby se účastnili generální audience. Papež František pokračoval v cyklu katechezí o křesťanské naději a soustředil se na jeden její podstatný rys, kterým je bdělost, a to na základě čtení úryvku z Lukášova evangelia (Lk 12,35-38.40) o služebnících čekajících na svého Pána, aby mu otevřeli, až přijde. Svoji katechezi papež zakončil:

Pomysleme na to, že Bůh nikdy nepopírá sám sebe a nikdy neklame. Nezamýšlí s námi cosi mlhavého, nýbrž má přesně vymezený plán spásy: „On chce, aby se všichni lidé zachránili a došli k poznání pravdy“ (1 Tim 2,4). Nepoddávejme se tedy pesimisticky běhu událostí, jako by snad dějiny byly vlak, který se vymkl ovládání. Rezignovanost není křesťanskou ctností. Stejně jako není křesťanské pokrčit rameny či sklonit hlavu před zdánlivě nevyhnutelným osudem.

Kdo do světa vnáší naději, nikdy se jen tak nepoddává. Ježíš nás nabádá, abychom Jej nečekali s rukama v klíně: „Blahoslavení služebníci, které pán při svém příchodu najde, jak bdí“ (Lk 12,37). Koneckonců neexistuje tvůrce pokoje, který by neohrozil svůj osobní klid tím, že na sebe bere problémy druhých lidí. V opačném případě nebuduje pokoj, ale pěstuje svou lenost a pohodlí. Křesťan totiž riskuje a má odvahu riskovat, aby přinášel dobro, které nám Ježíš daroval jako poklad.
Každý den svého života proto opakujme zvolání, které první učedníci vyjadřovali ve své rodné aramejštině slovy
Marana tha a které najdeme v posledním biblickém verši: „Přijď, Pane Ježíši!“ (Zj 22,20). Je to refrén veškeré křesťanské existence – v našem světě nepotřebujeme nic jiného, než Kristovo pohlazení. Jaká milost, jestliže v modlitbě v těžkých dnech tohoto života zaslechneme jeho hlas, který odpovídá a ujišťuje: „Hle, přijdu brzo!“ (Zj 22,7).

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy KATECHEZE je ZDE

Po katechezi Svatý otec vyzval k modlitbě za mír a péči o životní prostředí:

“Příští pátek, 13. října, se uzavírá sté jubileum mariánských zjevení ve Fatimě. S pohledem upřeným na Pánovu Matku a Královnu misií vyzývám všechny, aby se zejména v tomto měsíci modlili svatý růženec na úmysl míru ve světě. Kéž modlitba pohne i tou nejsvárlivější myslí, aby její nositelé ze svého srdce, konání i slov vyhostili násilí, a abychom vytvářeli nenásilná společenství, která pečují o společný domov. Nic není nemožné, pokud se obrátíme k Bohu s modlitbou. Všichni mohou být tvůrci pokoje (Poselství ke Světovému dni míru, 1.1.2017).“

Na tentýž den – 13. říjen – připadá Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof. Opětovně naléhavě apeluji na ochranu stvoření prostřednictvím stále pozornější péče o životní prostředí. Povzbuzuji proto instituce a nositele veřejné a společenské odpovědnosti, aby stále více podporovali kulturu, zacílenou na omezení přírodních katastrof a jejich hrozby. Kéž konkrétní skutky, zaměřené na bádání o společném domově a na jeho obranu, postupně sníží rizika hrozící nejzranitelnějším složkám obyvatelstva.“

Řekl papež František v závěru dnešní generální audience, před kterou v salonku auly Pavla VI. krátce pozdravil třicet čínských kněží z kongregace založené ve třicátých letech minulého století italským kardinálem Celsem Costantinim (Congregatio Discipulorum Domini). Čínští poutníci vítali papeže Františka také na Svatopetrském náměstí a spolu s ostatními přijali po společné modlitbě Páně apoštolské požehnání.

Česká sekce RV

Copyright © 2003-2017 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@vatiradio.va.