Paličáctví nechápe Boží milosrdenství

10.10.2017 

Liturgie nás tento týden podruhé vede k zamyšlení nad knihou proroka Jonáše (3,1-10) a nad Božím milosrdenstvím, které otevírá naše oči a všechno přemáhá. Takovýto výklad podal papež František, který v dnešní homilii shrnul celý příběh tohoto proroka, „paličáka, který chce učit Boha, jak se mají věci dělat“ – konstatoval Petrův nástupce.

Poslední kapitola zmíněné knihy zazní v zítřejší bohoslužbě, avšak zápletku známe. Pán žádá Jonáše, aby hlásal městu Ninive obrácení. Poprvé to prorok odmítne a uteče, podruhé tak učiní, a podaří se mu to, avšak rozhněvá se a zarmoutí se nad tím, že Pán odpouští lidu, který otevře své srdce a lituje. Jonáš byl paličák, ale především byl ustrnulý, chorobně rigidní a škrobený. „Duševní paličáci nerozumějí tomu, co je Boží milosrdenství. Jsou jako Jonáš,“ řekl papež.

Musíme hlásat, že budou potrestáni ti, kdo se dopustili zla, musejí jít do pekla... Rigidní nedokážou otevřít srdce jako Pán. Rigidní lidé jsou malicherní, mají drobné, uzavřené srdce a lpějí na čiré spravedlnosti. A zapomínají, že spravedlnost Boha se v Jeho Synu stala milosrdenstvím a že Boží srdce je vždycky otevřené odpuštění.

Paličáci zapomínají právě na to, že všemohoucnost Boží se zviditelňuje a projevuje především v milosrdenství a odpuštění, pokračoval papež František.

Není snadné porozumět Božímu milosrdenství. Není to snadné. Je zapotřebí mnoho modlitby pro pochopení toho, proč je milostí. Jsme zvyklí si počínat podle úsloví »jak ty na mě, tak já na tebe« a na spravedlnost typu »to mi zaplatíš«. Za nás však zaplatil a nadále platí Ježíš.

Bůh – řekl dále papež s odkazem na příběh proroka Jonáše – by mohl proroka ponechat v jeho paličáctví a zatvrzelosti, ale místo toho k němu promlouvá, přesvědčuje ho a zachráňuje tak jako to učinil s lidmi z města Ninive: „je Bohem trpělivosti, je Bohem, který umí pohladit a otevřít srdce.“

Toto je poselství této prorocké knihy, tedy dialog mezi proroctvím, pokáním, milosrdenstvím a malicherností či paličáctvím. Vždycky však vítězí Boží milosrdenství, protože Jeho všemohoucnost se projevuje právě v milosrdenství. Dovolím si vám poradit, abyste si dnes vzali Bibli a přečetli si knihu proroka Jonáše. Je útlá, jen pár stránek. A sledujte, jak jedná Pán, jaké je milosrdenství Pána a jak proměňuje naše srdce. A děkujme Pánu, protože je milosrdný.

Končil papež František dnešní kázání v kapli Domu sv. Marty.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2017 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@vatiradio.va.