Svatý otec sleduje situaci v Severní Koreji

10.8.2017 

Na jedné straně narůstá povědomí o zkázonosnosti a zbytečnosti jaderných zbraní, na druhé však přetrvávají určitá ohniska – a to jak jedinci, tak celé země – která dosud považují atomové zbraně za nutný nástroj obrany, komentuje sílící napětí mezi USA a Severní Koreou arcibiskup Silvano Maria Tomasi (foto), dlouholetý pozorovatel Svatého stolce v ženevském sídle OSN.

“Je zajímavé, že před pár týdny 123 zemí podepsalo dohodu o naprostém zákazu jaderných zbraní, zatímco bohužel existuje několik zemí, které tyto zbraně vlastní, chce si je uchovat a snaží se o rozvoj této vojenské technologie. Jaderné zbraně jsou ale nepřijatelné, protože nerozlišují mezi vojenskými a civilními cíly. Jako křesťané máme kráčet cestami pokoje a investovat do vzdělání a veřejné kultury. Lidé si musí uvědomit, že existuje reálná hrozba konkrétního užití jaderných zbraní. Pokud chceme být v bezpečí před touto hrozbou, je nutné, aby žádná země neměla jaderné zbraně a aby se hledala konstruktivní a bezpečná alternativa.“

Co tedy lze konkrétně dělat a jak se k situaci v Asii staví Svatý otec?

“Je velmi těžké přivést k jednacímu stolu lidi s radikálně odlišnou mentalitou, ale nesmíme se vzdávat pokusu o dialog, uzavření spojeneckých smluv, přesvědčování. Tím, že zemím vlastnícím jaderné zbraně umožníme účast na mezinárodním obchodu, jim dodáme konkrétní možnosti rozvoje pro jejich obyvatelstvo a pocit, že jsou součástí lidské rodiny a nepotřebují se skrývat za hrozbu užití síly. Papež celý vývoj sleduje a zřetelně se vyslovil nejenom proti obchodování s jadernými zbraněmi, nýbrž také proti násilí jako způsobu vyjednávání. Snaží se mezinárodní společenství přesvědčit, aby nebudovalo zdi, ale bylo inkluzivní a hledalo tak cesty zabraňující užití násilí.“

Vysvětluje arcibiskup Silvano Maria Tomasi.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2017 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@vatiradio.va.